Набрав чинності Закон України про довічний статус політично значущих осіб (РЕР)

29 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб № 3419-IX від 17 жовтня 2023 року
 

29 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб № 3419-IX від 17 жовтня 2023 року (далі - Закон №3419)

Метою Закону №3419 є приведення у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму термінології, що застосовується в Законі України від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон №361) та удосконалення положень ризик-орієнтованого підходу стосовно ділових відносин з політично значущими особами.

Законом №3419 введено такі основні зміни:

 • Закон повертає довічний статус політично значущих осіб (далі - РЕР) замість норми, якою було визначено три роки посиленого нагляду після звільнення з посади. Тобто, обмеження в три роки з дня звільнення РЕР скасовано і статус РЕР більше не буде обмежуватися трьома роками після звільнення.
 • Термін "держава-агресор" замінено на "держава, що здійснює збройну агресію проти України".
 • Визначено, що до повноважень відповідального працівника належить забезпечення повідомлення держателя ЄДР про виявлені розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта, що містяться в ЄДР, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників (далі - КБВ) та структуру власності клієнта, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) в результаті здійснення належної перевірки клієнта.
 • Встановлений обов’язок для національних публічних діячів повідомляти СПФМ на його запит про виконання (припинення виконання) національним публічним діячем визначних публічних функцій.
 • Зобов’язано СПФМ забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є РЕР, членами їх сімей, особами, пов’язаними з політично значущими особами РЕР з метою встановлення обґрунтованого рівня ризику діловим відносинам (проведенню фінансової операції без встановлення ділових відносин), унеможливлення безпідставної відмови від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин.
 • Визначено, що СПФМ несе відповідальність за неналежне застосування до клієнтів, які є РЕР, членами їх сімей, особами, пов’язаними з політично значущими особами, ризик-орієнтованого підходу, включаючи встановлення необґрунтованого рівня ризику діловим відносинам (проведенню фінансової операції без встановлення ділових відносин) та/або вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику, безпідставну відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин та/або проведення фінансової операції.
 • У разі відмови клієнту, який (бенефіціарний власник якого) є РЕР, членом її сім’ї, особою, пов’язаною з РЕР, від встановлення (підтримання) ділових відносин та/або проведення фінансової операції СПФМ зобов’язаний протягом п’яти робочих днів надати такому клієнту пояснення з обґрунтуванням причини такої відмови у письмовій формі.
 • Законом передбачено, що у разі якщо з дня припинення виконання РЕР визначних публічних функцій минуло більше дванадцяти місяців і фінансові операції, що проводилися такою особою протягом цього часу, становили низький ризик, а також СПФМ не виявлено ознак, що ділові відносини з такою особою становлять ризики, властиві РЕР, такий СПФМ не вживає (припиняє вживати) щодо неї заходів, визначених пунктами 2-4 цієї частини.
 • У разі якщо з дня припинення виконання політично значущою особою визначних публічних функцій минуло більше дванадцяти місяців і фінансові операції, що проводилися такою особою протягом цього часу, становили низький ризик, а також суб’єктом первинного фінансового моніторингу не виявлено ознак, що ділові відносини з членами її сім’ї та особами, пов’язаними з нею, становлять ризики, такий суб’єкт первинного фінансового моніторингу не вживає (припиняє вживати) щодо членів сім’ї політично значущої особи та осіб, пов’язаних із нею відповідних заходів, визначених регулятором".
 • Доповнено одну з ознак порогових фінансових операцій, а саме: доповнено словами "або якщо кінцевий бенефіціарний власник учасника фінансової операції - клієнта є громадянином чи має постійне місце проживання в державі, що здійснює збройну агресію проти України".
 • Зазначено, що за порушення вимог щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до РЕР, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з ними, у випадках, передбачених законодавством, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу в частині встановлення діловим відносинам (проведенню фінансової операції) з такими особами необґрунтованого рівня ризику, вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику, безпідставну відмову таким особам від встановлення (підтримання) ділових відносин та/або проведення фінансової операції - до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читайте також:

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial