Санкції

Що таке санкції

Санкції — це полісемічне слово, оскільки в дослівному перекладі з латини воно означає непорушне узаконення, сувору постанову, і в сучасному контексті його розглядають як:

 • структурний елемент норми права;
 • політичний інструмент покарання за порушення договору або закону;
 • засіб впливу на міжнародному рівні;
 • дозвіл уповноваженої особи (судді, прокурору) або органу на проведення дій, передбачених законом;
 • офіційний дозвіл, схвалення або візування будь-якого рішення вищою інстанцією.

Санкції в будь-якому контексті передбачають особу або орган, який має політичні або економічні важелі для їх впровадження і діють як інструмент впливу. Про санкції як покарання, можна судити по досягнутому результату, заради якого були встановленні ті чи інші санаційні обмеження.

Причини для введення санкцій

Порушення закону, договору — це основні причини введення санкцій, тому в залежності, який закон, договір було порушено, такі санкції буде впроваджено. У випадку адміністративного порушення накладаються штрафні санкції, а у випадку невиконання міжнародних зобов’язань — міжнародно-правові санкції. Наприклад, Закон України про санкції (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 40, ст.2018) має на меті захист національних інтересів, та відновлення порушених прав громадян України. Підставами для введення санкцій згідно цього закону є дії іншої країни, іноземної фізичної, юридичної особи, які загрожують державному суверенітету або порушують свободи громадян України.

Види санкцій

Оскільки санкції охоплюють велику сферу суспільства, починаючи с фізичної особи і закінчуючи міжнародними відносинами, тому їх можна поділити, залежно від органів, що їх впроваджують. В ЗУ про санкції виділено:

 • адміністративно-правові;
 • кримінально-правові;
 • майнові;
 • дисціплінарно-правові.

Адміністративно-правові санкції накладаються судовими, уповноваженими державними органами, або посадовими особами у вигляді адміністративного арешту або штрафів.

Кримінально-правові санкції використовує виключно суд. Такі санкції передбачають виправні роботи, штрафи, позбавлення волі та інші каральні засоби згідно кримінального кодексу України.

Майнові санкції призначає суд загальної юрисдикції, або господарський суд. Мета цих санкцій — примусити порушника відшкодувати потерпілій стороні нанесені збитки.

Дисциплінарно-правові санкції надаються адміністрацією підприємства, організації чи установи у вигляді догани, звільнення з посади, та інших заходів.

Також санкції поділяють в залежності від ступеня визначеності:

 • визначені абсолютно;
 • визначені відносно;
 • альтернативні.

Абсолютно визначені санкції не передбачають зменшення чи збільшення за своїм обсягом.

Відносно визначені санкції мають нижчу або вищу межу заходів впливу.

Альтернативна санкція передбачає декілька наслідків і застосування будь-якого з них стосовно правопорушника.

Персональні санкції

Персональні санкції вводять по відношенню до конкретних фізичних осіб, які порушили ті чи інші закони, договори, норми, своїми діями нанесли шкоду державним інтересам. В указі президента України від 6 січня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» передбачено накладення персональних санкцій. В реєстр санкцій фізичних осіб ввійшли 119 осіб, до яких застосовано обмежувальні заходи.  Також групою народних депутатів від фракції «Слуга народу» внесені зміни до законопроекту № 8392, які передбачають створити державний реєстр санкцій, що передбачає автоматизовану систему збирання, обліку, захисту та пошуку всіх фізичних осіб, проти яких застосовано санкції. Персональні санкції передбачають:

 • майновий арешт;
 • блокування рахунків в закордонних банках;
 • відкриття кримінальних та фінансових розслідувань.

Деякі скептично ставляться до ефективності таких санкцій у міжнародних масштабах, але якщо їх застосувати до членів клептократичних урядів, то це досить дієвий засіб, який якщо не прямо впливає на найбільш впливових та фінансово захищених політиків, зате значно підриває їх авторитет в найближчому оточенні.

Торгові та економічні санкції

До цього виду санкцій можуть входити різні скасування тих чи інших преференцій в торгівельній діяльності, встановлення обмежувальних квот.

Економічні санкції повністю припиняють або обмежують торговельні відносини в окремих секторах. Економічні санкції можуть застосовуватися однією, або декількома державами проти особи, групи або країни, які порушили норми міжнародного права або договору. Ці санкції можуть запроваджуватися не тільки через економічні порушення, але й бути інструментом впливу в зв’язку в соціальними, військовими та політичними причинами. Ці санкції охоплюють:

 • ембарго на реалізацію продукції та ресурсів;
 • заборона здійснювати грошові перекази;
 • замороження іноземних активів країни та її компаній;
 • заборона громадянам в’їзду до інших країн.

Економічні санкції — це один з найефективніших засобів впливу в сучасному суспільстві, оскільки на відміну від персональних діє комплексно і охоплює велику частину суспільства. Адміністративні санкції застосовуються відносно особи, що вчинила адміністративне порушення. Міжнародні санкції мають на меті вплинути на керівництво іншої країни, яке порушило норми міжнародного права та укладені договори.

Чому санкції такі небезпечні та ефективні

Оскільки санкції — це інструмент впливу з метою обмеження, покарання порушників того чи іншого законодавства, то ефективність застосування такого інструменту залежить від того, наскільки правильно вони будуть використані. Якщо вони будуть сформульовані нечітко, а механізми її обходження не будуть враховані, то вплив буде таких санкцій буде незначним.

Оперативно господарські санкції, адміністративно господарські санкції та інші види обмежень, які будуть входити в єдиний реєстр санкцій, що передбачено запровадити в українському законодавстві, стануть ефективними тільки у тому випадку, якщо буде створений механізм контролю за їх виконанням.

Санкції РНБО України охоплюють до 1750 фізичних та 786 юридичних осіб. Також цей список доповнили політичні та громадські партії та організації, які брали участь у  підготовці та проведення незаконних виборів в окупованих армією РФ територій України.

Варто висвітлювати в засобах масової інформації, які види санкцій впроваджено для тих чи інших осіб, організацій, країн, що зроблено для того, щоб запобігти уникненню або обходженню обмежень, тоді їх ефективність буде незаперечна. Можна ознайомитися з різними думками, щодо результативності санкційних дій. Багато хто приводить аргументи, що санкції мають невеликий вплив, оскільки не зуміли досягти тої чи іншої поставленої цілі. Але варто пам’ятати, що будь-яка дія, яка обмежує, завжди буде ефективним каральним засобом.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial