Уряд планує повернути «довічний» статус для політично значущих осіб (РЕР)

Законопроектом №9269 від 03.05.2023 запропоновано не обмежувати періоду часу, протягом якого особа має залишатися визнаною як публічний діяч після складання нею політичних функцій, з застосуванням ризик-орієнтованого підходу.
 

03 травня 2023 року  Кабінет Міністрів України подав для розгляду Верховною Радою проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо приведення термінології у відповідність із міжнародними стандартами”.

Згідно пояснювальної записки, метою законопроекту є приведення у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму термінології, що застосовується в Законі України від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

 Нагадаємо, що 19 листопада 2022 року набрав чинності Закон України від 04 листопада 2022 року № 2736-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843» (далі – Закон № 2736), нормами якого внесено зміни до пунктів 20, 28 та 37 частини першої статті 1 Закону № 361 стосовно термінів: «діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях», «іноземні публічні діячі» та «національні публічні діячі», відповідно до яких їх визначення доповнено словами «протягом останніх трьох років».

Відповідно до пункту 47 частини першої статті 1 Закону № 361 політично значущі особи – фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

Слід зазначити, що згідно з нормами статті 20 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII (далі – Угода про асоціацію), Україні необхідно забезпечити імплементацію відповідних міжнародних стандартів у сфері запобігання та боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму, зокрема стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) і стандартів, рівнозначних тим, які були прийняті Європейським Союзом.

Водночас Україна вживає заходів щодо забезпечення реалізації рекомендацій Європейської Комісії, зазначених у Висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі, у частині забезпечення відповідності національного законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей стандартам FATF.

Проте внесені Законом № 2736 зміни та доповнення, відповідно до яких політично значущі особи через три роки після виконання визначних публічних функцій втрачають такий статус, не відповідають вимогам FATF і Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року «Про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, про внесення змін до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 648/2012 та про скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/60/ЄС та Директиви Комісії 2006/70/ЄС» (далі – Директива (ЄС) 2015/849).

Так, відповідно до норми статті 3 Директиви (ЄС) 2015/849 термін «публічна посадова особа» означає фізичну особу, якій довірені або були довірені важливі публічні функції.

Дванадцятою Рекомендацією FATF «Публічні діячі» також не обмежено періоду часу, протягом якого особа має залишатися визнаною як публічний діяч після складання нею політичних функцій. Керівництво FATF (FATF Guidance «Politically Exposed Persons») наголошує на використанні ризик-орієнтованого підходу під час визначення публічних діячів і (особливо) на невстановленні терміну.

Тобто відповідно до цих міжнародних стандартів під час визначення публічних діячів не слід встановлювати проміжок часу, після завершення якого особу має бути автоматично позбавлено такого статусу, бо такий підхід справлятиме значний негативний вплив на ефективне управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, пов’язаними з публічними діячами та зменшення їхнього ступеня. Встановлення граничного строку для визначення статусу публічного діяча суперечить також і ризик-орієнтованому підходу FATF, який вимагає від суб’єктів фінансового моніторингу під час визначення ризиків, пов’язаних з публічними діячами, враховувати їхній ступінь. Ризик-орієнтований підхід відіграє провідну роль в ефективному впровадженні Рекомендацій FATF та є важливим елементом відповідності стандартам FATF.

Згідно з нормами статті 22 Директиви (ЄС) 2015/849 у разі, якщо політично значущій особі більше не довірена висока державна функція з боку держави-члена чи третьої країни або висока публічна функція з боку міжнародної організації, суб’єкти первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) протягом принаймні 12 місяців вважають, що ризики стосовно такої особи продовжуються, і застосовують відповідні заходи з урахуванням факторів ризику, доки не буде визнано, що така особа більше не становить ризику, притаманного політично значущим особам.

Технічну відповідність національного законодавства України Рекомендаціям FATF та ефективність впровадження зазначених Рекомендацій FATF періодично оцінює Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Підхід щодо обмеження періоду часу, протягом якого публічні діячі втрачають свій статус, застосовано в попередньому Законі України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (втратив чинність на підставі Закону № 361), який за результатами оцінки MONEYVAL було визнано одним з основних недоліків законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія).

У звіті за результатами 5-го раунду взаємної оцінки України «Заходи щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму», затвердженому MONEYVAL у ході його 55-го Пленарного засідання (м. Страсбург, 5–7 грудня 2017 року), зазначено, що істотна слабкість законодавчого визначення терміна «публічний діяч» – строк давності три роки, після чого особа вже не вважається публічним діячем, таке трирічне обмеження не відповідає підходу FATF.

Зміни та доповнення, якими передбачено автоматичне припинення статусу публічного діяча, якщо фізична особа не виконувала визначної публічної функції протягом трьох років, не відповідають міжнародним стандартам, є неспівмірними з корупційними ризиками та ризиками, пов’язаними з такими особами в Україні, на які вказує та яким дає оцінку Національна оцінка ризиків (2019, 2022 років), та потребують скасування.

Законопроектом запропоновано внести зміни до Закону 361, якими передбачено:

  • у термінах «діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях», «іноземні публічні діячі» та «національні публічні діячі», встановлених пунктами 20, 28 та 37 частини першої статті 1, виключити слова «протягом останніх трьох років»;
  • розширити ознаки порогової фінансової операції фінансовими операціями клієнта, якщо кінцевий бенефіціарний власник учасника фінансової операції – клієнта є громадянином чи має постійне місце проживання (перебування, реєстрації) в державі, що здійснює збройну агресію проти України;
  • доповнити нормою згідно якої СПФМ повинен забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, з метою присвоєння обґрунтованого рівня ризику, унеможливлення безпідставної відмови від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин;
  • конкретизувати, що у разі коли з часу припинення виконання політично значущою особою визначних публічних функцій пройшло більше дванадцяти місяців і СПФМ під час проведення належної перевірки переконається в тому, що така особа більше не несе ризику, притаманного політично значущим особам, суб’єкт первинного фінансового моніторингу може не вживати щодо неї, членів її сімʼї та осіб, пов’язаних із нею, заходів, визначених пунктами 2 – 4 частини тринадцятої статті 11 Закону 361.

 Прийняття даного акта дасть змогу забезпечити відповідність норм Закону № 361 стандартам FATF та вимогам Директиви (ЄС) 2015/849.

Читайте також: 

 

 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial