CheckList FinAP
Публічні особи FinAP
Тримайся в курсі - приєднуйся до інформаційних каналів та сторінок:
 
finap_channel
news.finap
- (Financial Abuse Prevention, Запобігання Фінансових Зловживань) – комплекс програмного забезпечення, призначеного для використання в банках, кредитних спілках та інших фінансових установах, страхових компаніях та організаціях, що є учасниками платіжних систем, операторах поштового зв’язку та установах, що надають послуги переказу коштів, а також у інших суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства є суб’єктами фінансового моніторингу первинного рівня. Використання Програмних Комплексів FinAP – це запорука уникнення регулятивних санкцій (штрафів, припинення дії ліцензії тощо), скорочення витрат та оптимізація роботи за напрямком фінансового моніторингу, актуалізація інформації щодо легалізації та використання новітніх засобів щодо ідентифікації, виявлення, коректного визначення рівнів ризиків.

- (Integrated Software Package to Preventing Abuses in Financial Practices, Пакет інтегрованого програмного забезпечення для запобігання зловживань у фінансовій практиці) -- це спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє проводити багаторівневе дослідження фінансових потоків, їх векторну візуалізацію, виявлення та моніторинг клієнтів, яким можуть бути притаманні високі ризики застосування фінансової установи для легалізації (відмивання) коштів чи проведення інших сумнівних операцій, на основі індикативних ризиків та скорингового ранжування.

Програмний комплекс ISPPA in FP обробляє масиви даних, отриманих у пакетному режимі, а також він може бути інтегрований в інформаційну систему банку чи іншої фінансової установи для проведення попереджувальних заходів з метою недопущення проведення фінансових операцій, які є сумнівними або здійснюються з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

ISPPA in FP включає в себе ряд функціональних модулів, основними з яких є:

- модуль Досьє клієнтів, ЄДР юридичних осіб та ФОП дозволяє вести базу анкет (досьє) клієнтів, переглядати історію клієнта (зміни форми власності, керівництва, власників тощо) на основі архівів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, здійснювати пошук збігів для аналізу пов'язаних осіб та підприємств тощо

- модуль Оборотно-сальдова відомість використовує дані, отримані з реєстрів бухгалтерського обліку фінансової установи, що дозволяє фронтально аналізувати діяльність клієнтів, визначати періоди підвищеної активності та спадів у відповідності до видів діяльності, а також виявляти сплески невластивої активності, що можуть свідчити про проведення операцій підвищеного ризику з точки зору фінансового моніторингу

- модуль Каса призначений для виявлення та аналізу грошових потоків на підставі реєстрів даних за готівковими операціями, визначення векторів руху з подальшої візуалізацією, встановлення зв'язків між суб'єктами господарювання на основі касових операцій

- модуль Документи дня призначений для виявлення та аналізу фінансових потоків на основі операцій клієнтів, їх візуалізацію та моніторинг, виявлення груп пов'язаних клієнтів, виявлення операцій, яким притаманні ознаки фінансового моніторингу тощо

- модуль Скорингове ранжування дозволяє виявляти та встановлювати рівні індикативних ризиків клієнтів на основі даних, отриманих за результатами аналізу операцій, з досьє клієнтів, а також на їх підставі проводити ранжування клієнтів для виявлення клієнтів, які потребують посиленої уваги щодо використання ними банку для проведення операцій легалізації (відмивання) коштів чи інших операцій, які мають ознаки сумнівних

- модуль Звіти, візуалізація призначений для формування звітів, схем, графіків, візуалізації векторів фінансових потоків, пов’язаності осіб, за результатами досліджень, проведених в інших функціональних модулях ISPPA in FP

- модуль Публічні особи дозволяє перевіряти клієнтів (керівників, власників) на їх приналежність до публічних діячів, в тому числі і іноземних, або до пов’язаних з ними осіб, сканувати реєстри Публічних осіб щодо наявності в них існуючих клієнтів після їх оновлення

- модуль Санкційні списки, Реєстр втрачених паспортів призначених для перевірки клієнтів щодо їх відсутності у санкційних списках РНБО, а також достовірності наданих клієнтами документів на основі інформації про викрадені, втрачені та недійсні документи

(Politically Exposed Persons FinAP, програмний комплекс Публічні особи FinAP) - спеціалізоване програмне забезпечення для виявлення та встановлення приналежність особи до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких або пов’язаних з ними осіб.

Містить інформацію, яка постійно оновлюється та доповнюється, про осіб, які відповідно до українського законодавства, належать до публічних, в тому числі іноземних діячів, а також інформацію про осіб, які відносяться до публічних діячів у відповідності до локальних законів тієї чи іншої країни. PEP FinAP забезпечує також перевірку клієнтів щодо їх наявності чи відсутності у санкційних списках РНБО України, а також достовірність отриманих від них документів на основі реєстрів недійсних документів.

PEP FinAP може використовуватися у два способи:

- як модуль, що інтегрується в інформаційну систему банку чи фінансової установи і дозволяє перевіряти базу клієнтів щодо приналежності їх до публічних осіб;

- як WEB-сервіс (pep.finap.com.ua), що дозволяє отримати вичерпну інформацію про публічних осіб з посиланнями на її джерела, використовуючи стандарти WEB-технологій.

Модуль PEP FinAP включений до програмних комплексів ISPPA in FP та ISPPA for NBFI.

Використання модуля PEP FinAP дозволяє працівнику фінансової установи, який був авторизований та аутентифікований для роботи з ним, вносити власні доповнення, уточнення та коментарі, які будуть збережені і після оновлення бази публічних осіб.

Зручна та ефективна система пошуку, фільтрів та узагальнень (наприклад, такі як “Галузі діяльності”, “Регіональна приналежність”, “Останні оновлення” тощо) дає можливість швидко віднаходити та відносити клієнтів до того чи іншого класу чи групи.

Окрім загальної інформації про публічну особу та про джерела її отримання, преважна більшість записів інформаційна база PEP FinAP містить посилання на документи, якими обгрунтовується приналежність особи до публічних діячів, а також її фото.

Інформація про пов’язаних осіб (як фізичних, так і юридичних) містить, зокрема, тип зв’язку та опис зв’язку, у якому обгрунтовується така пов’язаність.

Відібрана за допомогою PEP FinAP інформація може бути збережена у стандартизованих форматах (PDF чи MS Exel) для подальшого опрацювання.

(Integrated Software Package to Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions, Пакет інтегрованого програмного забезпечення запобігання зловживань для небанківських фінансових установ) - програмний комплекс, що спеціально розробляється для небанківских фінансових установ (фінансових компаній, кредитних спілок, страхових компаній, товарних бірж, операторів поштового зв’язку тощо) із урахуванням напрямку та специфіки діяльності. Забезпечить ведення єдиної стандартизованої бази досьє (анкет) контрагентів фінансової установи та пов’язаних з нею інших фінансових установ чи підприємств, встановлення обмежень щодо операцій, які можуть бути віднесені до таких, які підлягають фінансовому моніторингу чи є сумнівними, а також контроль за дотриманням цих обмежень, встановлення рівнів та моніторинг ризиків як контрагентів так і власних підприємств чи фінансових установ. Використання ISPPA for NBFI дозволить провести оцінку діяльності фінансової компанії щодо ризиків фінансового моніторингу з погляду обслуговуючого банку з урахуванням критеріїв визначення рівнів ризиків клієнтів,прийнятих в банках.

ISPPA for NBFI включатиме функціональні модулі, основними з яких є:

- модуль Досьє клієнтів, ЄДР юридичних осіб та ФОП дозволяє вести єдину уніфіковану базу анкет (досьє) усіх контрагентів, переглядати їх історію (зміни форми власності, керівництва, власників тощо) на основі архівів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, здійснювати пошук збігів для аналізу пов’язаних осіб та підприємств тощо

- модуль Документи дня призначений для виявлення та аналізу фінансових потоків на основі операцій фінансової компанії та пов’язаних з нею інших фінансових компаній та підприємств, їх візуалізацію та моніторинг, виявлення груп пов’язаних контрагентів, виявлення операцій, яким притаманні ознаки фінансового моніторингу тощо

- модуль Ракурс банку призначений для здійснення аналізу можливої оцінки діяльності фінансової компанії з боку обслуговуючого банку на основі загальноприйнятих критеріїв оцінки ризиків діяльності клієнтів банку, за результатами дослідження фінансових потоків на основі операцій фінансової компанії та пов’язаних з нею інших фінансових компаній та підприємств, їх візуалізацію та моніторинг, скорингового ранжування, виявлення груп пов’язаних клієнтів тощо

- модуль Скорингове ранжування дозволяє виявляти та встановлювати рівні індикативних ризиків контрагентів фінансової компанії, а також на їх підставі проводити ранжування котрагентів для виявлення тих, які потребують посиленої уваги щодо використання ними фінансової установи для проведення операцій легалізації (відмивання) коштів чи інших операцій, які мають ознаки сумнівних

- модуль Звіти, візуалізація призначений для формування звітів, схем, графіків, візуалізації векторів фінансових потоків, пов’язаності осіб, за результатами досліджень, проведених в інших функціональних модулях ISPPA for NFBI

- модуль Публічні особи дозволяє перевіряти приналежність котрагентів (керівників, власників) на приналежність їх до публічних діячів, в тому числі і іноземних, або до пов’язаних з ними осіб, сканувати реєстри Публічних осіб щодо наявності в них існуючих клієнтів після їх оновлення

- модуль Санкційні списки, Реєстр втрачених паспортів призначених для перевірки контрагентів щодо їх відсутності у санкційних списках РНБО, а також достовірності наданих клієнтами документів на основі інформації про викрадені, втрачені та недійсні документи

Програмний комплекс ISPPA for NBFI знаходиться на стадії дослідної експлуатації та доопрацювання. Термін здачі комплексу у промислову експлуатацію - І квартал 2020 року.