Держфінмоніторинг

Що таке Держфінмоніторинг?

Основна мета державного фінансового моніторингу полягає у запобіганні використання фінансової системи для незаконних цілей та забезпеченні фінансової безпеки країни. Він допомагає уряду та фінансовим установам виявляти, відслідковувати та здійснювати контроль за фінансовими транзакціями, які можуть мати сумнівну або незаконну природу.

Державний фінансовий моніторинг (ДФМ) – це система заходів, яку використовують держави для спостереження за фінансовими операціями з метою виявлення та запобігання фінансовій злочинності, такій як відмивання грошей, фінансування тероризму, корупція, податкові ухилення та інші незаконні дії.

Для досягнення своїх цілей ДФМ використовує різноманітні методи та інструменти, такі як обов’язкова ідентифікація клієнтів, аналіз транзакцій, звіти про фінансові операції, обмін інформацією між фінансовими установами та владними органамитощо. Підстава для проведення усіх цих дій – це законодавство, в якому прописані обов’язки та правила установ фінансового сектору щодо моніторингу та звітування.

Держфінмоніторинг України допомагає забезпечувати фінансову безпеку держави і зберігати чесність та прозорість системи фінансів в країні.

Основні задачі Держфінмоніторинга в Україні

Державний фінансовий моніторинг України почав впроваджуватися ще в 2006 році, як був прийнятий Закон України, що стосується легалізації доходів, що одержані злочинним шляхом і фінансування тероризму. Хоч цей нормативний акт і приймався згідно рекомендацій, що розроблені Міжнародними організаціями щодо AML, але часи змінюються.

Враховуючи зміни в міжнародних стандартах, внутрішніх потребах та розрізненості у світовому контексті в Україні виникла необхідність в оновленні та вдосконаленні свого законодавства.

І в 2019 році набрав чинності новий законодавчий акт, а саме Закон про ПВК/ФТ, що відомий як Закон України №361 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» або Закон AML. Даний закон впроваджує правову базу для імплементації моніторингу фінансів на державному рівні в Україні, а також визначає його завдання, повноваження та процедури.

Зважаючи на останні тенденції і виклики, пов’язані з викоріненням легалізації незаконних доходів, що мають злочинне походження, зокрема:

  • Розширення сфери застосування (нові види злочинів, що потребують контролю та моніторингу)
  • Вдосконалення процедур (включає посилення вимог до усіх установ фінансового моніторингу, які підлягають обов’язковим процедурам контролю та звітності)
  • Оновлення нормативного поля (потребує відповідності та узгодження між собою та з реаліями вся законодавча база країни, що має працювати як єдиний механізм)
  • Покращення міжнародного співробітництва (враховує нові міжнародні стандарти та настанови, пов’язані з ПВК/ФТ, сприяє покращенню співробітництва України на міжнародному рівні в питаннях ПВК/ФТ)

Правовий статус Держфінмоніторинга

В цей же час державна служба фінансового моніторингу України поповнилась двома важливими документами в сфері ПВК/ФТ. Це – постанови № 65 “ Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу” від 19.05.2020, яка затвердила Положення, що регулює та визначає вимоги Національного банку з питань фінмону в банківській системі України, та постанова № 107 “Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу “ 28.07.2020, що затвердила Положення, яким керуються інші від банків СФПМ, та інші нормативні акти.

Закон про держфінмоніторинг це і законодавча база, яка надає вичерпні пояснення щодо організації внутрішньої системи ДФМУ щодо вживання заходів з детальної перевірки, пошук порогових, незвичних та підозрілих фіноперацій, розкриття корупційних схем з легалізації доходів злочинного походження та інших видів фінансової злочинності, фактів належності клієнтів (їх КБВ) до політичних діячів (PEP), близьких родичів та асоційованих осіб, перевірка їх в санкційних списках, перегляд рівня ризику співпраці з клієнтським сегментом згідно вимогам.

Також вищезгаданими нормативними документами та Постановою Кабміну щодо ДСФМУ визначається Державна служба фінансового моніторингу України, що є головним органом у виконавчій владі, який спрямовує свої дії на те, щоб реалізувати державну політику у сфері AML (ПВК/ФТ).

Функціонал та напрямки діяльності

Служба державного фінансового моніторингу України збирає, обробляє та здійснює аналіз отриманої інформації від фінансових та інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ), які згідно законодавства зобов’язані звітувати про підозрілі операції; проводити моніторинг з метою виявлення незаконної діяльності чи фінансових злочинів щодо ВК/ФТ; та у випадку виявлення фінансових операцій, які є підозрілими, має можливість ініціювати розслідування та передати відповідну інформацію компетентним правоохоронним органам для подальшого проведення розслідування фінансових злочинів. ДФСМУ проводить навчальні заходи, семінари та інформаційні кампанії для суб’єктів господарювання з метою підвищення рівня свідомості щодо фінансового моніторингу та виявлення підозрілих операцій.

Міжнародні аспекти Держфінмоніторинга

Однією із ключових організацій, що здійснює регулюючу функцію на світовій арені щодо положення держфінмоніторингу або державного фінансового моніторингу, є Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Вона займається розробкою і впровадженням стандартів та рекомендацій щодо запобігання легалізації доходів злочинного походження, фінансування тероризму та інших фінансових злочинів.

Крім FATF, існують інші організації, які також займаються регулюючою функцією на світовому рівні щодо державного фінансового моніторингу, це:

Міжнародний валютний фонд (МВФ): МВФ сприяє співпраці між країнами в галузі фінансової стабільності та регулювання міжнародних фінансових ринків.

Світовий банк: Світовий банк сприяє розвитку економік країн та надає фінансову та технічну підтримку в сфері фінансової стійкості та боротьби з фінансовою злочинністю.

Міжнародна організація цінних паперів комісій (IOSCO): IOSCO займається регулюванням міжнародних фінансових ринків та сприяє координації міжнародних стандартів інвестиційної діяльності.

Група з фінансового діалогу і розвитку (Financial Action Task Force on Money Laundering in South Eastern Europe, MONEYVAL): MONEYVAL є регіональною організацією, що здійснює оцінку та сприяє впровадженню стандартів FATF в країнах Південно-Східної Європи.

Ці організації співпрацюють з державами та сприяють впровадженню міжнародних стандартів боротьби з фінансовою злочинністю та фінансовим моніторингом на світовій арені.

Важливим елементом в боротьбі з фінансовою злочинністю на світовому рівні є міжнародні санкційні списки, що включають перелік різних суб’єктів, на які спрямовані заходи щодо контролю фінансових операцій та обмеження доступу до фінансових ресурсів.

7 Червня, 2024

Національний банк у травні застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

16 Травня, 2024

Нацбанк надав ряд роз’яснень для фінансових установ по Постанові №107 та Положенню №199

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial