Спеціально визначені СПФМ

Суб’єкт державного фінансового моніторингу, який регулює спеціально визначені СПФМ – що це?

Фінансовий моніторинг є важливою складовою системи запобігання фінансовим злочинам. Фактично, фінансовий моніторинг є нічим іншим, як діяльність, що спрямована на виявлення незаконно отриманих доходів та недопущення фінансування тероризму і здійснення фінансових злочинів.

В Україні система фінансового моніторингу складається з двох рівнів: первинного та державного.

Як первинний фінансовий моніторинг, так і державний – це заходи, що проводяться відповідними суб’єктами з метою виконання вимог законодавства щодо боротьби з фінансовими злочинами.

Суб’єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ)

Суб’єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ) зобов’язані здійснювати належну перевірку своїх клієнтів, забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнтів, повідомляти спеціально уповноважений орган про операції, що підлягають фінансовому моніторингу; про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта та інше.

Суб’єкти державного фінансового моніторингу (СДФМ)

Суб’єкти державного фінансового моніторингу (СДФМ) здійснюють нагляд за СПФМ, регулюють їх діяльність, забезпечуючи контроль та виконання вимог законодавства. Також СДФМ наділені повноваженнями надавати рекомендації та роз’яснення з питань застосування законодавства у цій сфері.

Законодавством України, окрім інших, до суб’єктів СПФМ відносять також спеціально визначених СПФМ.

Регулювання спеціально визначених СПФМ зазвичай встановлюється національним законодавством країни з метою виконання міжнародних стандартів в цій сфері, таких як рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

В Україні СДФМ, які здійснюють державне регулювання спеціально визначених СПФМ є:

 • центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (Міністерство фінансів України);
 • Міністерство юстиції України

Хто вони такі спеціально визначені СПФМ?

До спеціально визначених СПФМ відносять організації або професійних осіб, які законодавчо визначені як суб’єкти, що здійснюють функції моніторингу фінансових операцій, відповідно до вимог законодавства, що стосується запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та іншим злочинним діям.

Ці суб’єкти мають обов’язок вживати заходів для ідентифікації своїх клієнтів, встановлювати джерела походження фінансових коштів, проводити систематичний моніторинг фінансових операцій, виявляти та повідомляти про підозрілі транзакції до відповідних органів, і співпрацювати з ними в разі необхідності подальшого розслідування.

Ці заходи призначені для забезпечення ефективного контролю над фінансовими операціями та виявлення потенційно небезпечних або злочинних дій.

Види спеціальних СПФМ

Спеціально визначеними СПФМ, державне регулювання за якими здійснює Міністерство фінансів України є:

 • аудитори, аудиторські фірми;
 • бухгалтери;
 • консультанти з оподаткування;
 • посередники в операціях з нерухомим майном;
 • торговці дорогоцінними виробами, металами та камінням, які торгують за готівку;
 • організатори азартних ігор та різних лотерей;
 • торговці культурними цінностями і посередники в таких операціях.

Мін’юст України регулює діяльність таких спеціально визначених СПФМ:

 • адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань;
 • нотаріусів;
 • юристів;
 • фахівців зі створення і управління юридичної особи чи трастів.

Це лише кілька прикладів спеціально визначених СПФМ.
Варто зазначити, що до спеціально визначених СПФМ не відносяться особи, які діють в рамках трудових правовідносин.

Особливості діяльності спеціально визначених СПФМ

Фінансовий моніторинг передбачає виконання спеціально визначеними СПФМ певних обов’язків, коли вони діють від імені клієнта, або, наприклад, допомагають йому здійснювати певні операції, чи навіть планувати такі операції, зокрема:

 • операції з нерухомістю, управлінням майном при будівництві житла;
 • купівлю чи продаж бізнесів або корпоративних прав;
 • управління активами клієнта, наприклад, коштами чи цінними паперами;
 • управління банківськими рахунками або рахунками для цінних паперів;
 • залучення коштів для створення юридичних осіб чи фондів, управління ними;
 • створення та управління юридичними особами, фондами, трастами.

Такі особи мають спеціальний статус та забезпечують здійснення фінансових операцій у відповідності до вимог законодавчо встановлених правил та контролюють ці операції для запобігання фінансовим злочинам.

Спеціально визначені СПФМ проводять процедури фінансового моніторингу при різних діях, наприклад:

 • коли люди купують або продають будинок чи здають його в оренду, якщо сума операції досягає рівня визначеного законом;
 • коли люди займаються торгівлею дорогоцінними металами, камінням та виробами з них, а також організацією аукціонів;
 • коли проводять лотереї або азартні ігри, приймають ставки і видають виграші;
 • коли грають в азартні ігри в казино;
 • коли торгують культурними цінностями на певні визначені законом суми, або організовують аукціони.

Є певне послаблення вимог щодо діяльності нотаріусів та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально. Такі особи, в разі надання юридичних послуг, можуть не виконувати обов’язки щодо здійснення належної перевірки клієнта та не повідомляти спеціально уповноважений орган про свої підозри у разі надання послуг щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів або надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта.

Відповідальність для спеціально визначених СПФМ

Спеціально визначені СПФМ несуть відповідальність у забезпеченні ефективного фінансового моніторингу та запобіганні фінансовим злочинам. Вони зобов’язані дотримуватися встановлених правил і процедур, співпрацювати зі СДФМ та надавати необхідну інформацію про підозрілі фінансові операції.

У разі порушення вимог фінансового моніторингу спеціальні СПФМ можуть бути піддані адміністративним або кримінальним санкціям, включаючи штрафи, втрату ліцензій або судове переслідування. Такі заходи сприяють підтримці законності та недопущенню зловживання фінансовими системами для злочинних цілей.

Отже, спеціально визначені СПФМ відіграють важливу роль у системі запобігання та боротьби зі створенням, використанням та поширенням незаконних коштів. Їх діяльність регулюється СДФМ, який встановлює вимоги та процедури фінансового моніторингу. Коло обов’язків спеціально визначених СПФМ включає додержання правил і процедур, співпрацю зі СДФМ та надання інформації про підозрілі фінансові операції.

28 Грудня, 2023

Міністерство юстиції України спрощує державним реєстраторам процедуру надання доступу до ЄДР та інших державних реєстрів

13 Грудня, 2023

Законодавчі зміни щодо переліку нотаріусів, які вчиняють нотаріальні дії з цінним майном

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial