Цінні папери

Ймовірніше за всього, із терміном «цінні папери» стикався кожен. У нашій країні цінні папери контролюються державою та регулюються законодавчими актами. Але насправді кажучи, звичайні люди не зовсім розуміють різницю між цінним папером (ЦП) та простим документом. Нижченаведена інформація допоможе розібратися, які документи не є цінними паперами.

Що таке цінні папери?

Цінні папери — це документи, що наділяють їх власника майновими чи грошовими правами. Тобто цінні папери дозволяють отримувати певний прибуток компанії та бути її повноцінним членом, отримувати повернення боргу з відсотками тощо.

Займатися випуском цінних паперів, тобто бути їх емітентом, може держава, муніципалітет чи окрема компанія (приватна або державна).

Про цінні папери можна зазначити наступне:

 • вони є стандартизованими;
 • мають бути зареєстровані державою;
 • ними можна торгувати;
 • вони звертаються на біржі;
 • на торгах визначається вартість паперів.

Цінні папери: види

У світовій практиці заведено класифікувати ЦП на наступні 2 класи:

 1. основні;
 2. похідні (або деривативи).

Основними ЦП є ті, що ґрунтуються на майнових правах на актив (активом може бути капітал, гроші, майно), а також ресурси.

До основних цінних паперів відносяться:

 • акції;
 • облігації;
 • векселя;
 • банківські сертифікати;
 • варанти;
 • чеки;
 • тощо.

Крім того, основний клас цінних паперів підрозділяється ще на 2:

 • первинні папери (засновані на власне активах);
 • вторинні (випускаються згідно з первинними).

До деривативів відносяться бездокументарні форми вираження майнових зобов’язань. Саме термін «дериватив» в перекладі з англійської означає похідний — тобто це похідний фінансовий інструмент від базового активу. У якості базисного активу може виступати будь-який продукт чи послуга.

До деривативів відносяться:

 • опціони;
 • ф’ючерсні контракти;
 • свопи.

Зазвичай, українські підприємства мають справу з акціями, облігація, векселями, тобто з першим типом цінних паперів — основним, рідше — з деривативами.

Наразі в Україні визначають наступні види документів:

 1. Пайові цінні папери — це ті документи, що дозволяють власнику керувати емітентом та отримувати від нього прибуток. Крім того, власник пайових ЦП має право брати участь у статутному капіталі установи. До пайових цінних паперів відносяться акції, інвестиційні сертифікати, акції корпоративного інвестиційного фонду.
 2. Боргові цінні папери — це той вид документів, який зобов’язує емітента виплатити певну суму грошей, надати товар або послугу у встановлений період часу. Борговими ЦП є облігації, казначейські зобов’язання України, векселі, депозитні сертифікати тощо.
 3. Іпотечні цінні папери — це гарантія того, що їх власник отримує певну суму грошей від емітента вчасно. До таких документів відносять заставні та іпотечні облігації.
 4. Державні цінні папери дозволяють власнику безкоштовно оволодіти державним майном чи землею під час приватизаційного процесу.
 5. Похідні цінні папери підтверджують право торгувати цінними паперами у певний проміжок часу.
 6. Товаророзпорядчі цінні папери — папери, завдяки яким їх власник може керувати майном чи товаром, що зазначений у цьому папері.

Що не вважається цінними паперами?

Більшість людей помилково вважає цінними паперами наступні документи:

 1. Фінансові документи, а саме поштові марки, квитки за проїзд, талони на бензин. Жоден з цих документів не знаходиться під законним регулюванням.
 2. Деривативні контракти. Попри те, що деривативи — це цінні папери, деривативні контракти до них не відносяться. Деривативні контракти — це контракти, дві сторони якого беруть на себе зобов’язання передати заздалегідь узгоджений актив (чи попередньо узгоджену вартість деривативу) в заздалегідь певний час і за встановленою ціною. Тобто, якщо ви є власником деривативу, то це не означає, що ви володієте активом. Найбільш поширені деривативні контракти — це ф’ючерси, форварди, опціони, свопи.
 3. Гроші (будь-то державна валюта (UAH) чи будь-яка іноземна (наприклад, $).
 4. Віртуальні гроші (криптовалюта). На сьогодні, криптовалюта ще немає якогось конкретного статусу, її обіг не регулюється. Саме тому криптовалюта сьогодні ще не є цінним папером, в тому числі і електронним.
 5. Документи, які є підтвердженням майнового права на речі з індивідуальними ознаками, господарські договори. До таких документів відносяться договори оренди, купівля/продаж, спадщина, автомобільний технічний паспорт тощо.

Форми існування та випуску цінних паперів

Форма випуску цінних паперів — це процес випуску цінного паперу. Організація, яка випускає її, називається емітент. Він і вирішує у якій формі емітувати ЦП. Здебільшого, цінні папери представлені в електронному форматі, за винятком векселей та деривативів.

За формою випуску ЦП бувають:

 • Електронні (попередня назва – бездокументарні) – облік прав власності ведеться у вигляді записів за рахунками депо власників у відповідних реєстрах. До електронних ЦП належать акції, облігації.
 • Паперові (попередня назва – документарні) – ЦП, що має паперову форму. Наприклад, векселі, сертифікати тощо.

Крім вищеперерахованих форм випуску, цінні папери класифікуються на:

 • іменні – дані документи виписуються на конкретну особу, що обов’язково вказується у сертифікати. Наприклад, цінні папери акції дають всі можливості та переваги володіння нею тільки тій людині, чиє ім’я зазначено в документі;
 • на пред’явника – це цінні папери, що закріплюють певні права за власником документів. Будь-яке згадування власника відсутнє, завдяки чому такий цінний папір є дуже значущим у якості ринкового товару. На самих фізичних носіях інформація щодо конкретизації особи власника відсутня, що значно підвищує значущість та оборотність цінного паперу як ринковий товар. Папір також повинен реєструватися, але угоди щодо нього проводяться простіше. Формально, таким папером можуть бути міжнародні цінні папери, казначейські зобов’язання, депозитні сертифікати;
 • ордерні – це документи, в яких вказується ім’я першого зазначеного утримувача, який має право передавати повноваження відповідно до складеного наказу. Такий передатний напис на будь-якому ордерному цінному папері називається індосаментом. Формально індосамент – це й початковий власник активу також.

Найбільш поширені цінні папери України

Цінні папери в Україні є дуже складним механізмом, від розуміння якого залежить грамотне інвестування. Якщо знати, до чого належать цінні папери підприємства, можна коректно ними розпоряджатися та отримувати дохід.

Найбільш поширеними ЦП України є:

 1. акції, а саме прості та привілейовані;
 2. облігації, а саме корпоративні та державні цінні папери України (державні облігації);
 3. векселі.
27 Лютого, 2024

Які пом’якшення діють до ліцензійних умов щодо діяльності з управління активами інституційних інвесторів в період воєнного стану

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial