(Politically Exposed Persons FinAP, програмний комплекс Публічні особи FinAP) - спеціалізоване програмне забезпечення для виявлення та встановлення приналежність особи до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких або пов’язаних з ними осіб.

Містить інформацію, яка постійно оновлюється та доповнюється, про осіб, які відповідно до українського законодавства, належать до публічних, в тому числі іноземних діячів, а також інформацію про осіб, які відносяться до публічних діячів у відповідності до локальних законів тієї чи іншої країни. PEP FinAP забезпечує також перевірку клієнтів щодо їх наявності чи відсутності у санкційних списках РНБО України, а також достовірність отриманих від них документів на основі реєстрів недійсних документів.

PEP FinAP може використовуватися у два способи:

- як модуль, що інтегрується в інформаційну систему банку чи фінансової установи і дозволяє перевіряти базу клієнтів щодо приналежності їх до публічних осіб;

- як WEB-сервіс (check.finap.com.ua), що дозволяє отримати вичерпну інформацію про публічних осіб з посиланнями на її джерела, використовуючи стандарти WEB-технологій.

Модуль PEP FinAP включений до програмних комплексів ISPPA in FP та ISPPA for NBFI.

Використання модуля PEP FinAP дозволяє працівнику фінансової установи, який був авторизований та аутентифікований для роботи з ним, вносити власні доповнення, уточнення та коментарі, які будуть збережені і після оновлення бази публічних осіб.

Зручна та ефективна система пошуку, фільтрів та узагальнень (наприклад, такі як “Галузі діяльності”, “Регіональна приналежність”, “Останні оновлення” тощо) дає можливість швидко віднаходити та відносити клієнтів до того чи іншого класу чи групи.

Окрім загальної інформації про публічну особу та про джерела її отримання, преважна більшість записів інформаційна база PEP FinAP містить посилання на документи, якими обгрунтовується приналежність особи до публічних діячів, а також її фото.

Інформація про пов’язаних осіб (як фізичних, так і юридичних) містить, зокрема, тип зв’язку та опис зв’язку, у якому обгрунтовується така пов’язаність.

Відібрана за допомогою PEP FinAP інформація може бути збережена у стандартизованих форматах (PDF чи MS Exel) для подальшого опрацювання.