- (Integrated Software Package to Preventing Abuses in Financial Practices, Пакет інтегрованого програмного забезпечення для запобігання зловживань у фінансовій практиці) -- це спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє проводити багаторівневе дослідження фінансових потоків, їх векторну візуалізацію, виявлення та моніторинг клієнтів, яким можуть бути притаманні високі ризики застосування фінансової установи для легалізації (відмивання) коштів чи проведення інших сумнівних операцій, на основі індикативних ризиків та скорингового ранжування.

Програмний комплекс ISPPA in FP обробляє масиви даних, отриманих у пакетному режимі, а також він може бути інтегрований в інформаційну систему банку чи іншої фінансової установи для проведення попереджувальних заходів з метою недопущення проведення фінансових операцій, які є сумнівними або здійснюються з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

ISPPA in FP включає в себе ряд функціональних модулів, основними з яких є:

- модуль Досьє клієнтів, ЄДР юридичних осіб та ФОП дозволяє вести базу анкет (досьє) клієнтів, переглядати історію клієнта (зміни форми власності, керівництва, власників тощо) на основі архівів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, здійснювати пошук збігів для аналізу пов'язаних осіб та підприємств тощо

- модуль Оборотно-сальдова відомість використовує дані, отримані з реєстрів бухгалтерського обліку фінансової установи, що дозволяє фронтально аналізувати діяльність клієнтів, визначати періоди підвищеної активності та спадів у відповідності до видів діяльності, а також виявляти сплески невластивої активності, що можуть свідчити про проведення операцій підвищеного ризику з точки зору фінансового моніторингу

- модуль Каса призначений для виявлення та аналізу грошових потоків на підставі реєстрів даних за готівковими операціями, визначення векторів руху з подальшої візуалізацією, встановлення зв'язків між суб'єктами господарювання на основі касових операцій

- модуль Документи дня призначений для виявлення та аналізу фінансових потоків на основі операцій клієнтів, їх візуалізацію та моніторинг, виявлення груп пов'язаних клієнтів, виявлення операцій, яким притаманні ознаки фінансового моніторингу тощо

- модуль Скорингове ранжування дозволяє виявляти та встановлювати рівні індикативних ризиків клієнтів на основі даних, отриманих за результатами аналізу операцій, з досьє клієнтів, а також на їх підставі проводити ранжування клієнтів для виявлення клієнтів, які потребують посиленої уваги щодо використання ними банку для проведення операцій легалізації (відмивання) коштів чи інших операцій, які мають ознаки сумнівних

- модуль Звіти, візуалізація призначений для формування звітів, схем, графіків, візуалізації векторів фінансових потоків, пов’язаності осіб, за результатами досліджень, проведених в інших функціональних модулях ISPPA in FP

- модуль Публічні особи дозволяє перевіряти клієнтів (керівників, власників) на їх приналежність до публічних діячів, в тому числі і іноземних, або до пов’язаних з ними осіб, сканувати реєстри Публічних осіб щодо наявності в них існуючих клієнтів після їх оновлення

- модуль Санкційні списки, Реєстр втрачених паспортів призначених для перевірки клієнтів щодо їх відсутності у санкційних списках РНБО, а також достовірності наданих клієнтами документів на основі інформації про викрадені, втрачені та недійсні документи