(Integrated Software Package to Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions, Пакет інтегрованого програмного забезпечення запобігання зловживань для небанківських фінансових установ) - програмний комплекс, що спеціально розробляється для небанківских фінансових установ (фінансових компаній, кредитних спілок, страхових компаній, товарних бірж, операторів поштового зв’язку тощо) із урахуванням напрямку та специфіки діяльності. Забезпечить ведення єдиної стандартизованої бази досьє (анкет) контрагентів фінансової установи та пов’язаних з нею інших фінансових установ чи підприємств, встановлення обмежень щодо операцій, які можуть бути віднесені до таких, які підлягають фінансовому моніторингу чи є сумнівними, а також контроль за дотриманням цих обмежень, встановлення рівнів та моніторинг ризиків як контрагентів так і власних підприємств чи фінансових установ. Використання ISPPA for NBFI дозволить провести оцінку діяльності фінансової компанії щодо ризиків фінансового моніторингу з погляду обслуговуючого банку з урахуванням критеріїв визначення рівнів ризиків клієнтів,прийнятих в банках.

ISPPA for NBFI включатиме функціональні модулі, основними з яких є:

- модуль Досьє клієнтів, ЄДР юридичних осіб та ФОП дозволяє вести єдину уніфіковану базу анкет (досьє) усіх контрагентів, переглядати їх історію (зміни форми власності, керівництва, власників тощо) на основі архівів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, здійснювати пошук збігів для аналізу пов’язаних осіб та підприємств тощо

- модуль Документи дня призначений для виявлення та аналізу фінансових потоків на основі операцій фінансової компанії та пов’язаних з нею інших фінансових компаній та підприємств, їх візуалізацію та моніторинг, виявлення груп пов’язаних контрагентів, виявлення операцій, яким притаманні ознаки фінансового моніторингу тощо

- модуль Ракурс контрагенту призначений для здійснення аналізу можливої оцінки діяльності фінансової компанії з боку обслуговуючого банку на основі загальноприйнятих критеріїв оцінки ризиків діяльності клієнтів банку, за результатами дослідження фінансових потоків на основі операцій фінансової компанії та пов’язаних з нею інших фінансових компаній та підприємств, їх візуалізацію та моніторинг, скорингового ранжування, виявлення груп пов’язаних клієнтів тощо

- модуль Скорингове ранжування дозволяє виявляти та встановлювати рівні індикативних ризиків контрагентів фінансової компанії, а також на їх підставі проводити ранжування котрагентів для виявлення тих, які потребують посиленої уваги щодо використання ними фінансової установи для проведення операцій легалізації (відмивання) коштів чи інших операцій, які мають ознаки сумнівних

- модуль Звіти, візуалізація призначений для формування звітів, схем, графіків, візуалізації векторів фінансових потоків, пов’язаності осіб, за результатами досліджень, проведених в інших функціональних модулях ISPPA for NFBI

- модуль Публічні особи дозволяє перевіряти приналежність котрагентів (керівників, власників) на приналежність їх до публічних діячів, в тому числі і іноземних, або до пов’язаних з ними осіб, сканувати реєстри Публічних осіб щодо наявності в них існуючих клієнтів після їх оновлення

- модуль Санкційні списки, Реєстр втрачених паспортів призначених для перевірки контрагентів щодо їх відсутності у санкційних списках РНБО, а також достовірності наданих клієнтами документів на основі інформації про викрадені, втрачені та недійсні документи

Програмний комплекс ISPPA for NBFI знаходиться на стадії дослідної експлуатації та доопрацювання. Термін здачі комплексу у промислову експлуатацію - І квартал 2020 року.