FinAP: Основні питання щодо співпраці з політично значущими особами

 

З метою з’ясування хто такі політично значущі особи, або як ще називають цю категорію клієнтів - РЕРs (Politically Exposed Persons), проаналізуємо наступні нормативні документи:

 • Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 р. No361-ІХ (далі — Закон)
 • Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ №65 від 19.05.2020р. (далі — Положення НБУ №65)
 • Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ №107 від 28.07.2020р. (далі — Положення НБУ №107)
 • Керівні настанови «Управління діловими відносинами із політично значущими особами» 2021р.  (далі — Керівні настанови)
 • Особливості ділових відносин з політично значущими особами (РЕР) (далі - Особливості ділових відносин)

Оскільки РЕРs для виконання своїх функцій наділені широкими повноваженнями та владою, то згідно рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (FATF), РЕРs є особливою категорією клієнтів, що характеризується високим ризиком відмивання коштів, та за відсутності ефективних механізмів контролю, можуть бути джерелом корупційних ризиків.

КОГО ВІДНОСЯТЬ ДО ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИХ ОСІБ?

Визначення терміну «політично значущі особи»  наведено в п.47 ст.1 Закону:

Політично значущі особи - це фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

В п.24 ст.1 Положення НБУ №65 подане таке визначення: PEP (PEPs у множині) - фізична особа, яка є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою, або інша особа, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою.

Політично значущі особи в Україні діляться на три категорії:

  • Національні публічні діячі
  • Іноземні публічні діячі
  • Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях

Перелік РЕР приблизно однаковий в усіх країнах та відповідає рекомендаціям FATF.

Часто PEP намагаються приховати факт свого володіння незаконно придбаними активами, вдаючись, зокрема, до допомоги членів сім’ї та осіб з найближчого оточення. У багатьох випадках члени сім’ї або особи з найближчого оточення PEP, діють в інтересах РЕР. Тому існує ще дві категорії осіб, прирівнених до РЕР (позначимо їх умовно як четверта і п’ята категорії РЕР):

  • Особи, пов’язані з політично значущими особами (визначення в п.42 ст.1 Закону),
  • Члени сім’ї політично значущої особи (визначення в п.70 ст.1 Закону)

Перелік осіб, які відносяться до кожної з категорій визначено Законом, а також описано в Керівних настановах.

Проаналізуємо детальніше хто є хто:

Категорія 1 - Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції (п.37 ст.1 Закону), зазначимо, що інформаційний реєстр «Національні публічні діячі» сервісу CheckLists FinAPмістить інформацію про PEPs які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції з 1991 року :

  • Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;
  • керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
  • керівник та заступники керівника Державного управління справами;
  • керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А"
  • Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
  • народні депутати України;
  • Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
  • голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
  • члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
  • Генеральний прокурор та його заступники;
  • Голова Служби безпеки України та його заступники;
  • Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
  • Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
  • Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;
  • Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
  • надзвичайні і повноважні посли;
  • начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
  • державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
  • керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
  • керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
  • члени керівних органів політичних партій.

Довідково слід зазначити, що, згідно Закону України «Про державну службу №889-VIII  від 10.02.2015р. до категорії "А" посад державної служби (вищий корпус державної служби) належать наступні посади:

  • Керівника Апарату Верховної Ради України та його заступників;
  • керівника апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України;
  • Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств;
  • керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників;
  • керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників.
  • керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників);

Категорія 2 - Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах (п.28 ст.1 Закону), а саме:

  • глава держави, уряду, міністри (заступники);
  • члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;
  • голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;
  • члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв’язку з винятковими обставинами;
  • надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
  • керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;
  • члени керівних органів політичних партій.

Звертаємо увагу, що інформаційний реєстр «Іноземні публічні діячі» в сервісі CheckLists FinAP містить на сьогодні інформацію про понад 50 тисяч іноземних публічних діячів 28 країн Європи та доповнюється новими записами та країнами.

Категорія 3 - Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях (п.28 ст.1 Закону):

  • посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях,
  • члени міжнародних парламентських асамблей,
  • судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

В сервісі CheckLists FinAP також можливо здійснити перевірку особи в іІнформаційному реєстрі «Міжнародні публічні діячі» 

Категорія 4 - особи, пов’язані з політично значущими особами (п.42 ст.1 Закону) - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

  • відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв’язки з політично значущими особами;
  • є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

Категорія 5 - члени сім’ї  (п.70 ст.1 Закону) - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

ЯКІ ВИМОГИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ДІЛОВИМИ ВІДНОСИНАМИ ІЗ ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИМИ ОСОБАМИ?

Перш за все, під час проведення належної перевірки суб’єкт фінансового моніторингу (далі - СПФМ) зобов’язаний встановити факт належності клієнта або кінцевого бенефіціарного власника до РЕР. Внутрішні документи СПФМ мають містити порядок щодо особливостей роботи з PEP, зокрема, стосовно виявлення факту належності клієнта до категорії PEP та порядок вжиття щодо них необхідних додаткових заходів.

Клієнт СПФМ в анкеті клієнта завжди вказує інформація про його належність до категорії PEP, проте не завжди така інформація є достовірною.

Згідно вимог п.7 ст.11 Закону, для визначення належності клієнта або кінцевого бенефіціарного власника клієнта до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб СПФМ використовує декілька надійних джерел інформації та вживає заходів для перевірки отриманої інформації.

Далі СПФМ зобов’язаний додатково під час належної перевірки здійснювати стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, такі заходи (п.13 ст.11 Закону):

 1. Мати належну систему управління ризиками з метою виявлення факту належності клієнта або кінцевого бенефіціарного власника клієнта до зазначеної категорії.
 2. Одержувати дозвіл керівника СПФМ для встановлення (продовження) ділових відносин, проведення (без встановлення ділових відносин) фінансових операцій на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 Закону (незалежно від того, проводиться така фінансова операція одноразово чи як кілька фінансових операцій, що можуть бути пов’язані між собою).
 3. Вживати достатніх заходів з метою встановлення джерела статків (багатства) та джерела коштів, з якими пов’язані ділові відносини чи операції з такими особами.
 4. Здійснювати на постійній основі поглиблений моніторинг ділових відносин.

Також вимогами Постанов НБУ №65 та №107 визначено обов’язок СПФМ, під час проведення процедур з актуалізації наявних даних про клієнтів СПФМ, здійснювати актуалізацію статусу належності клієнта до категорії PEP.

Додатково СПФМ періодично на основі ризик-орієнтованого підходу аналізує наявну клієнтську базу щодо належності до категорії PEP, але не рідше ніж:

  • Один раз на півроку - якщо рівень ризику ділових відносин (разової фінансової операції на значну суму) із клієнтом є високий.
  • Один раз на рік - якщо рівень ризику ділових відносин (разової фінансової операції на значну суму) з клієнтом є середній.
  • Один раз на три роки - для інших випадків.

СПФМ повинен забезпечувати актуалізацію даних про клієнта у разі встановлення факту належності клієнта до PEP.

Обсяг дій СПФМ щодо заходів має бути пропорційним ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом.

Страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери здійснюють також заходи для встановлення факту про те, чи є політично значуща особа вигодоодержувачем (вигодонабувачем) та/або кінцевим бенефіціарним власником вигодоодержувача (вигодонабувача) за договором (страховим полісом, свідоцтвом, сертифікатом) страхування життя.

ПОРОГОВІ СУМИ ОПЕРАЦІЙ

Також, в разі наявності клієнтів РЕР, СПФМ зобов’язаний повідомляти спеціально уповноважений орган про порогові фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами - протягом п’яти робочих днів з дня їх проведення (спроби проведення) (згідно вимог підпункту 8 п.2 ст.8 Закону).

У випадку здійснення фінансової операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами, пороговими будуть операції, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень) (ст.20 Закону).

Дуже важливо зробити наголос на тому, що відмовляти фізичній особі в обслуговуванні або розривати ділові відносини, керуючись тільки тим фактом, що вона належить до категорії РЕР, членів сім’ї або осіб, пов’язаних з РЕР, без вжиття заходів належної перевірки є неприпустимим (п.143 Керівних настанов).

ЯКИЙ СТРОК СТАТУСУ РЕР?

На сьогоднішній день в Україні статус РЕР є довічним і не залежить від того, коли особа була політично значущим діячем. Така вимога описана в рекомендаціях Національного банку та в Керівних настановах.

Чому застосовується довічний підхід? Колишній PEP, якщо навіть формально перестає виконувати функції державного діяча, може продовжувати суттєво впливати на органи влади та керівних осіб держави. Це міжнародна вимога, зафіксована в останньому звіті MONEYVAL оцінки України на відповідність міжнародним стандартам з фінансового моніторингу.

 Тобто, наразі діє підхід, згідно з яким «один раз РЕР - завжди РЕР». Відповідно ставлення до клієнта, який наразі виконує визначні публічні функції, або повноваження якого були припинені, оцінюється на підставі ризику і не залежить від часових рамок (п.144 Керівних настанов).

ЯКЩО ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩА ОСОБА ПЕРЕСТАЛА ВИКОНУВАТИ ВИЗНАЧНІ ПУБЛІЧНІ ФУНКЦІЇ?

В п.13 ст.11  Закону, а також в Постановах НБУ №65 та №107 вказано, що, у разі якщо політично значуща особа перестала виконувати визначні публічні функції:

  • СПФМ зобов’язаний продовжувати не менше ніж протягом дванадцяти місяців враховувати її триваючі ризики та вживати заходів, визначених пунктами 2-4 цієї частини, поки не переконається в тому, що такі ризики відсутні.

Сервіс CheckLists FinAP містить дані про код типу публічного діяча відповідно до довідника K019 , які використовуються для формування показників статистичної звітності НБУ.

При цьому СПФМ повинен враховувати ризики, що залишаються властивими політично значущій особі, зокрема:

  • рівень впливу, що особа може ще мати;
  • обсяг повноважень, якими вона була наділена;
  • зв’язок між минулими та чинними повноваженнями тощо.

 Довідково слід зазначити, що, в минулому, строк  статусу РЕР становив три роки після звільнення з посади.

ЯКИЙ РІВЕНЬ РИЗИКУ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ РЕР?

Закон дозволяє не завжди відносити національних публічних діячів до високої категорії ризику. При роботі з РЕР використовується ризик-орієнтовний підхід, що полягає у визначенні (виявленні), оцінці (переоцінці) та розумінні ризиків та вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня. 

СПФМ має самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами. Також це залежить від послуг та продуктів, які РЕР отримує.

Проте СПФМ обов’язково повинен відносити іноземних публічних діячів до категорії високоризикових. Така вимога обумовлена пунктом 5 ст.7. Закону, яким визначено зобов’язання СПФМ встановити високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин), зокрема стосовно таких клієнтів:

  • іноземних публічних діячів,
  • членів сімей іноземних публічних діячів,
  • осіб, пов’язаних з іноземними публічними діячами,
  • а також клієнтів, кінцевими бенефеціарними власниками яких є зазначені особи.

Слід звернути особливу увагу на те, що встановлення клієнту високого або неприйнятно високого ризику ділових відносин виключно на підставі його належності до національних РЕР, членів сім’ї або осіб, пов’язаних з таким РЕР є ознакою неналежної організації системи управління ризиками у СПФМ (п.143 Керівних настанов).

Як дізнатися детальніше про сервіс CheckLists FinAP?

 Як отримати тестовий доступ до сервісу CheckLists FinAP ?

 • відправити звернення з зазначенням ЄДРПОУ та даних контактної особи на info@finap.com.ua

 Як бути в курсі останніх новин з питань фінансового моніторингу?

 • приєднатися до інформаційних каналів новин з питань фінмоніторингу:

Telegram FinAP™       https://t.me/finap_channel/                                                

Facebook FinAP™       https://www.facebook.com/news.finap/                                    

Сайт FinAP™              https://finap.com.ua/

FinAP_2022

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial