Зміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року

Що змінилось для суб’єктів первинного фінансового моніторингу при набранні чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» від 06.09.2022 № 2571-IX
 

29 грудня 2022 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» від 06.09.2022 № 2571-IX (далі Закон про внесення змін №2571-IX).

Законом №2571-IX внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року
№ 361-IX (далі базовий Закон №361-IX).

Що змінилось для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі СПФМ):

1) Тепер, у разі виявлення СПФМ розбіжностей між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (далі КБВ) та структуру власності юридичної особи (зокрема, виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про КБВ та/або структуру власності такої особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, далі ЄДР) СПФМ протягом 10 робочих днів з дня їх виявлення направляє повідомлення про виявлені розбіжності держателю ЄДР.

Порядок надання юридичною особою пояснень та документів для підтвердження зазначених відомостей, а також порядок їх розгляду встановлюються Міністерством юстиції України за погодженням з Державною службою фінансового моніторингу.

2) Законом про внесення змін №2571-IX вносяться зміни в частину п’яту статті 7 «Застосування ризик-орієнтованого підходу» базового Закону №361-IX, а саме: доповнено абзацом такого змісту:

"клієнтів, стосовно яких з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань виключено інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або внесено відмітку про визнання Національним банком України структури власності юридичної особи непрозорою";

Тобто, з 29 грудня 2022 року, згідно вимог базового Закону № 361-IX, СПФМ зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин), зокрема стосовно таких клієнтів:

 • клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
 • Перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, формується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу;
 • клієнтів, включених до переліку осіб, клієнтів, які є представниками осіб, включених до переліку осіб, клієнтів, якими прямо або опосередковано володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до переліку осіб;
 • іноземних фінансових установ (крім фінансових установ, зареєстрованих у державах - членах Європейського Союзу, державах - членах Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України"), з якими встановлюються кореспондентські відносини;
 • іноземних публічних діячів, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефеціарними власниками яких є зазначені особи;
 • клієнтів, стосовно яких (кінцевих бенефіціарних власників яких) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції";
 • клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;
 • клієнтів, стосовно яких з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань виключено інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або внесено відмітку про визнання Національним банком України структури власності юридичної особи непрозорою; {Частину п'яту статті 7 доповнено абзацом дев’ятим згідно із Законом № 2571-IX від 06.09.2022}
 • клієнтів, які є громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
 • клієнтів, які є юридичними особами - резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України;
 • клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
 • клієнтів, засновником (учасником, акціонером) або власником яких прямо чи опосередковано через інші юридичні особи (трасти, інші подібні правові утворення) є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
 • клієнтів, щодо яких суб’єктом первинного фінансового моніторингу під час здійснення моніторингу фінансових операцій із застосуванням ризик-орієнтованого підходу за результатами перевірки джерела коштів встановлено, що джерело коштів, пов’язаних з фінансовою операцією такого клієнта, походить з держави, що здійснює збройну агресію проти України;
 • клієнтів, які здійснюють передачу (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України.

Нагадаємо, що, згідно вимог базового Закону №361-IX, СПФМ зобов’язаний встановити неприйнятно високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) стосовно клієнтів у разі:

 • неможливості виконувати визначені цим Законом обов’язки або мінімізувати виявлені ризики, пов’язані з таким клієнтом або фінансовою операцією;
 • наявності обґрунтованих підозр за результатами вивчення підозрілої діяльності клієнта, що така діяльність може бути фіктивною.

3) Скасований обов’язок СПФМ повідомляти Держфінмоніторинг про розбіжності між відомостями про КБВ клієнта, які містяться в ЄДР, та інформацією про КБВ, отриманою СПФМ в результаті здійснення належної перевірки клієнта, - не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому були виявлені розбіжності.

Проте, саме ця зміна, щодо виключення вищевказаного обов’язку СПФМ з норм базового Закону №361-IX, ще не набрала чинності. {Підпункт "г" пункту 8 частини другої статті 8 виключено Законом № 2571-IX від 06.09.2022 - щодо набрання чинності зміни див. пункт 1 розділу II} 

4) З’явився обов’язок СПФМ повідомляти в порядку, встановленому Міністерством юстиції України, держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими ним в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про КБВ та структуру власності клієнта (зокрема, про виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про КБВ або про структуру власності такого клієнта, що міститься в ЄДР) - протягом 10 робочих днів з дня виявлення розбіжностей.

5) Визначено, що до СПФМ може бути застосований штраф за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання держателю ЄДР недостовірної інформації, передбаченої цим Законом, - у розмірі до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон про зміни №2571-IX набирає чинності сьогодні, 29 грудня 2022 року, (крім абзацу другого підпункту 3 пункту 7 розділу I цього Закону, який набирає чинності з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок передачі Держателем  ЄДР інформації про СПФМ, який виявив розбіжності та виявлені ним розбіжності до спеціально уповноваженого органу).

Також зазначено, що Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом шести місяців з дня опублікування Закону про зміни №2571-IX необхідно вжити заходів для приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial