Гарантії захисту адвокатської таємниці в контексті фінансового моніторингу

Згідно Рішення Ради адвокатів України від 15-16 грудня 2023 р. № 123
 

Виконуючи вимоги Закону про фінмоніторинг щодо подання Мін’юсту звітності та інформації, адвокати, АБ та АО, які є суб’єктами первинного фінмоніторингу, мають також забезпечити збереження адвокатської таємниці. Національна асоціація адвокатів України  роз’яснює на яку саме інформацію поширюються гарантії.

З цього питання Рада адвокатів України ухвалила рішення від 15-16 грудня 2023 р. № 123 «Про нагляд за адвокатськими бюро, адвокатськими об’єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, у сфері запобігання та протидії, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Нагадаємо, відповідно до п. 15 ч. 2 ст. 8 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» адвокати, адвокатські бюро і об’єднання, які є суб’єктами первинного фінмоніторингу, зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати) у порядку, встановленому Мін’юстом, на запит Мін’юсту достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів (про цей обов’язок докладніше читайте за посиланням).

Водночас, Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачені певні вимоги щодо обов’язку зберігати адвокатську таємницю. Нею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правничої допомоги) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.

І адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання зобов’язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення. А особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошенні, несуть відповідальність.

Рішенням № 123 Рада адвокатів України встановила, що до інформації та/або документів (висновків, рішень тощо), копій документів або витягів з документів, які розробляються АБ, АО та адвокатами під час виконання ними обов’язків спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу згідно із Законом про фінмоніторинг, і на які поширюються гарантії захисту адвокатської таємниці, відносяться наступні документи та інформація в паперовій чи електронній формі:

  • документи та інформація, за якою проводилася належна перевірка клієнта (його представника) (документи для ідентифікації та верифікації, анкети, структура власності юридичної особи);
  • щомісячні довідки керівнику адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання;
  • частина акта внутрішньої щорічної перевірки, де міститься інформація, за якою проводилася належна перевірка клієнта (його представника);
  • інформація про фінансові операції клієнтів.

У зв’язку із цим РАУ звернулася із заявою до Державної служби фінансового моніторингу, Міністерства юстиції та Міністерства фінансів з метою забезпечення дотримання ними вимог Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо захисту адвокатської таємниці під час проведення планових/позапланових перевірок.

Окремо РАУ запропонувала  Міністерству юстиції визначити процедуру здійснення спільного з міністерством нагляду за АБ, АО та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, у сфері запобігання та протидії, відмиванню доходів. Також Мін’юсту запропоновано включати членів Комітету НААУ з питань захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності та/або представників ради адвокатів регіону до складу робочої групи при проведенні планової/позапланової перевірки адвокатських бюро, адвокатських об’єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial