Оновлення вимог для небанківських фінансових установ у відповідь на запити ринку

Що змінено та чого очікувати учасникам ринку небанківських фінансових послуг
 

Національний банк інформує про актуалізацію вимог до організації роботи учасників ринку небанківських фінансових послуг та визначив особливості регулювання їх діяльності в перехідний період після введення в дію Законів України “Про страхування” та “Про кредитні спілки”.

Змінами до низки нормативно-правових актів установлено:

 • особливості подання першого плану діяльності страховика, а також подовжено термін його подання до 15 липня 2024 року;
 • уточнені вимоги до професійної придатності страхових посередників та актуаріїв;
 • додаткову підставу для відмови у включенні до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів у разі виявлення інформації про зв’язки керівника / власника брокера з російською федерацією;
 • уточнену процедуру звітування в межах виконання ключової функції внутрішнім аудитором страховика з урахуванням практичних аспектів діяльності страховика в межах міжнародних фінансових груп;
 • уточнені вимоги до складових рівнів регулятивного капіталу страховика відповідно до вимог його платоспроможності.

Змінами також передбачено, що Національний банк не застосовуватиме заходів впливу:

 • до страховиків за несвоєчасне приведення діяльності страхових агентів у відповідність до оновлених вимог щодо укладання договорів страхування;
 • до страховиків та кредитних спілок за несвоєчасне приведення до оновлених вимог заходів контролю в межах внутрішнього контролю за їх ІТ-системами.

Щоб скористатися можливістю уникнути застосування заходів впливу, страховики та кредитні спілки повинні до 15 липня 2024 року подати до Національного банку інформацію про неможливість виконання вимог у встановлений термін із обґрунтуванням причин та описом заходів для приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства.

Зміни також стосуються питань авторизації на небанківському фінансовому ринку, зокрема:

 • оновлення підходів щодо порядку добровільного виходу з ринку фінансових компаній та ломбардів;
 • уточнення процедури подання до Національного банку річного звіту про свою діяльність власником істотної участі страховика – юридичною особою;
 • обов’язку фінансової установи під час здійснення перевірки інвестора – фізичної особи для залучення коштів у формі безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) перевіряти наявність громадянства держави-агресора;
 • повноваження Національного банку здійснювати оцінку фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб у разі розширення обсягу ліцензії на здійснення діяльності зі страхування виключно, якщо таке розширення потребує збільшення розміру мінімального капіталу для оцінювання платоспроможності;
 • збільшення терміну щорічного подання до Національного банку оновлених планів діяльності страховиком, фінансовою компанією-гарантом, фінансовою компанією, що має право здійснювати діяльність з торгівлі валютними цінностями, – до 31 грудня 2024 року;
 • розширення переліку підстав для припинення авторизації діяльності банку, який є емітентом електронних грошей, та виключення відомостей про нього з Реєстру платіжної інфраструктури. 

Зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 28 червня 2024 року № 77.

Набирає чинності з 29 червня 2024 року.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial