Нацбанк надав ряд роз’яснень для фінансових установ по Постанові №107 та Положенню №199

Лист НБУ № 25-0005/35015 від 06 травня 2024 року
 

Національний банк України розглянув листа Асоціації українських банків від 02.04.2024 № 01.07/215 щодо надання роз’яснення з питань фінансового моніторингу, та повідомляє таке.

Відповідно до пункту 4 додатка 2 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 28.07.2020 № 107 (зі змінами) (далі – Положення № 107), установа під час розроблення процедур ідентифікації та верифікації має керуватися ризик- орієнтованим підходом, дотримуючись вимог та обмежень, установлених в Положенні, та враховувати те, що результатом здійснення ідентифікації та верифікації має бути:

 • однозначне встановлення особи клієнта (представника клієнта);
 • впевненість у тому, що отримані ідентифікаційні дані належать клієнту (представнику клієнта);
 • переконання в тому, що клієнт (представник клієнта) не є самозванцем, а дійсно є особою, якою він/вона назвався/назвалася.

Згідно з пунктом 30 додатка 2 до Положення № 107 установа може здійснити верифікацію клієнта ‒ фізичної особи також шляхом використання одного з таких способів, зокрема шляхом отримання електронної копії ідентифікаційного документа, в такому порядку:

 • отримати е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон, завірений кваліфікованою електронною печаткою Державного підприємства “ДІЯ” з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу, що відповідатиме даті здійснення установою верифікації особи,
 • здійснити фотофіксацію особи із використанням методу розпізнавання реальності особи з подальшим накладенням КЕП уповноваженого працівника установи та кваліфікованої електронної позначки часу на отриманий електронний документ, що містить фото; або
 • отримати копію ідентифікаційного документа (чи опитувальника), на який накладений КЕП клієнта.

Установа може вважати верифікацію клієнта ‒ фізичної особи завершеною лише за умови здійснення нею успішної перевірки відповідності отриманих ідентифікаційних даних.

Раніше у листі від 25.10.2023 № 25-0005/78923 Нацбанк уже надав роз’яснення щодо окремих питань проведення установами верифікації.

Де йшлось про метод розпізнавання реальності особи (liveness detection method), тобто метод фотофіксації особи в режимі реального часу із використанням алгоритмів, що дають змогу відрізнити реальну людину від репродукції у будь-якому вигляді її зовнішності (наприклад, цифрова репродукція, грим, маска) (відповідно до підпункту 18 пункту 5 розділу І Положення № 107).

Зазначений метод передбачає виявлення жвавості, рухливості людини, а також не мають містити зображення інших людей, крім особи, верифікація якої здійснюється. Важливо, є впевненість установи у тому, що фотофіксація особи здійснюється безпосередньо під час її верифікації в режимі реального часу.

Разом із тим, у випадках наявності сторонніх осіб (частин тіл третіх осіб) на фото особи, що зроблені за результатами використання установою фотофіксації методом розпізнавання реальності особи, на думку Нацбанку, установі потрібно з’ясувати причину присутності третіх осіб на фото.

З урахуванням отриманої інформації установа приймає рішення щодо використання такого фото в методах верифікації, визначених у Положенні № 107, та встановлення або відмови у встановленні ділових відносин з такою особою.

Згідно з пунктом 18 додатка 1 до Положення № 107 установа може вживати заходів щодо актуалізації даних про клієнта:

 • використання дистанційних систем обслуговування,
 • засобів електронної пошти із застосуванням кваліфікованого електронного підпису/удосконаленого електронного підпису,
 • телефонного звʼязку,
 • кол-центру,
 • інших дистанційних каналів звʼязку в межах технічних можливостей установи.

Установа документує вжиття цих заходів і повинна бути здатною продемонструвати їх належне вжиття.

На рахунок точного визначення термінів «керівник», «ключові особи» НБУ наводить визначення згідно з підпунктами 16 і 19 пункту 2 глави 1 розділу I Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою НБУ від 29.12.2023 № 199 (зі змінами) (далі –Положення № 199).

Керівник – одноосібний виконавчий орган або голова / члени колегіального виконавчого органу юридичної особи, включаючи надавача фінансових послуг, члени ради директорів, голова / члени наглядової ради (за наявності) юридичної особи, включаючи надавача фінансових послуг [що виконують свої повноваження на громадських засадах або на підставі трудових договорів (контрактів)], заступники голови наглядової ради страховика, значимої кредитної спілки, об’єднаної кредитної спілки та заступники голови колегіального виконавчого органу (голови правління / генерального директора) страховика, значимої кредитної спілки, об’єднаної кредитної спілки, а також головний бухгалтер небанківської фінансової установи.

Ключові особи ‒ особи, які відповідальні за виконання ключових функцій у заявнику або надавачі фінансових послуг та які виконують ключові функції в надавачі фінансових послуг:

  • внутрішній аудитор / головний внутрішній аудитор (штатний працівник, на якого покладена функція проведення внутрішнього аудиту, або керівник структурного підрозділу, відповідального за проведення внутрішнього аудиту);
  • головний комплаєнс-менеджер [керівник підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) або особа, на яку покладена функція такого підрозділу];
  • головний ризик-менеджер (керівник підрозділу з управління ризиками або особа, на яку покладена функція такого підрозділу);
  • відповідальний актуарій (особа, відповідальна за здійснення актуарної функції у страховику).

Згідно чинного законодавства з ключовими особами фінансових установ трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.

Згідно з пунктом 674 глави 60 розділу ІХ Положення № 199 надавач фінансових послуг повинен повідомити Національний банк про призначення (обрання) особи на посаду керівника, ключової особи надавача фінансових послуг у порядку, визначеному в главі 61 розділу IX Положення № 199.

Відповідно до пункту 677 глави 60 розділу ІХ Положення № 199 голова колегіального виконавчого органу (одноосібний виконавчий орган), голова та члени наглядової ради, головний бухгалтер, ключова особа об’єднаної кредитної спілки, значимої кредитної спілки та страховика вступають на посаду після їх погодження Національним банком.

Читайте також:

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial