Набрав чинності Порядок електронної взаємодії ДПС та Держфінмоніторингу щодо даних про доходи фізосіб

Згідно наказу Міністерства фінансів від 31.08.2023 №469
 

В Міністерстві Фінансів наказом від 31.08.2023 №469 (зареєстрований в Міністерстві юстиції 14.09.2023 за №1619/40675) затвердили Порядок електронної взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України щодо надання інформації про доходи фізичних осіб, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Пізніше його було ще доповнено наказом Мінфіну від 21.09.2023  №512.

Даний Порядок передбачає, що у необхідних випадках Держфінмоніторинг формує та надсилає електронний запит до ДПС для отримання відомостей про:

 • джерела та суми доходів, нарахованих/виплачених фізичній особі, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи;
 • суми доходу, нарахованого/виплаченого на користь фізичних осіб податковим агентом;
 • суми нарахованого/перерахованого податку на доходи фізичних осіб;
 • суми нарахованого/перерахованого військового збору.

Запит формується щодо однієї або декількох фізичних осіб. Одній фізичній особі відповідає один запис, який містить такі дані:

 • реєстраційний номер та дату (число, місяць, рік) запиту;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи (за наявності);
 • прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи;
 • дату народження фізичної особи (у разі відсутності даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта);
 • задеклароване / зареєстроване місце проживання (перебування);
 • період, за який запитується інформація (за наявності);
 • локальний номер та номер позиції у переліку уповноважених осіб Держфінмоніторингу, які формують запит (за наявності).

Запит на отримання інформації про суми доходу, нарахованого / виплаченого податковим агентом на користь фізичних осіб, формується виключно щодо одного податкового агента та містить такі дані:

 • реєстраційний номер та дату (число, місяць, рік) запиту;
 • код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру чи серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) податкового агента;
 • назву або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) податкового агента;
 • період, за який запитується інформація;
 • локальний номер та номер позиції в переліку уповноважених осіб Держфінмоніторингу, які формують запит.

ДПС забезпечує обробку запитів та надає відповіді на запити Держфінмоніторингу протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

Інформація з Державного реєстру не надається, в таких випадках:

 • інформація про податкового агента та суму доходу, нарахованого / виплаченого на користь фізичних осіб податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, чи загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи, за визначений у запиті період у Державному реєстрі відсутня;
 • у запиті зазначено недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або фізична особа за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта чи прізвищем, власним іменем, по батькові (за наявності), датою народження та задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування), що зазначені у запиті, на обліку в Державному реєстрі не перебуває;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру закрито або фізичну особу за серією (за наявності) та номером паспорта, що зазначені у запиті, знято з обліку в Державному реєстрі;
 • не заповнено або некоректно заповнено поля, обов'язкові для заповнення;
 • реквізити, зазначені у запиті, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серія (за наявності) та номер паспорта і прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), не відповідають інформації, яка наявна в Державному реєстрі;
 • у запиті зазначено більше одного запису щодо однієї фізичної особи;
 • за даними, надісланими у запиті, неможливо однозначно ідентифікувати фізичну особу;
 • некоректно вказано період, за який запитується інформація;
 • некоректно заповнено поля про уповноважену особу, яка формує запит.

Електронна інформаційна взаємодія в межах цього Порядку здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту інформації, встановлених законодавством України.

Накази наберуть чинності з дня офіційного опублікування. Наказ від 31.08.2023 №469  опубліковано в "Офіційному віснику" від 15.11.2023. Тож він вступив в силу з 15 листопада.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial