Заходи впливу Національного банку в січні місяці до фінансових установ

Пресслужба регулятора повідомляє про застосування заходів впливу за порушення вимог в сфері ПВК/ФТ
 

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у січні 2024 року, повідомляє про застосування до небанківської фінансової установи заходів впливу.

Заходи впливу у вигляді штрафних санкцій застосовано за порушення вимог ПВК/ФТ:

  • частини першої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон про ПВК/ФТ). Порушення полягає в неналежному виконанні установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ;
  • пункту 5 розділу II Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі – Правила № 140), та пункту 13 додатка до Правил № 140 у частині неподання звітності з питань фінансового моніторингу у строки, визначені Правилами № 140;
  • пункту 4 додатка 14 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (далі – Положення № 107), у частині незабезпечення виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій з метою оперативного виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності);
  • пункту 61 розділу IV Положення № 107 у частині неналежного виконання обов’язку на постійній основі формувати та вести в електронному вигляді переліки клієнтів із встановленими / переоціненими установою рівнями ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з такими клієнтами, включаючи низький, середній, високий, неприйнятно високий рівні ризику та факти встановлення установою належності клієнтів до категорії PEP;
  • пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку здійснювати належну перевірку клієнтів, а саме щодо встановлення місця проживання або місця тимчасового перебування в Україні клієнта фізичної особи-нерезидента під час його ідентифікації та верифікації;
  • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90. Порушення полягає в неналежному виконанні установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, в яких можна прочитати всі написані в них відомості, а також пояснення, необхідні для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial