Зміни до законів стосовно біометричних даних громадян України, іноземців та осіб без громадянства – законопроект №8151

В комітеті Верховної Ради опрацьовується проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань ідентифікації та верифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства» №8151 від 24.10.2022
 

В комітеті Верховної Ради опрацьовується проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань ідентифікації та верифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства» №8151 від 24.10.2022

Згідно пояснювальної записки до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань ідентифікації та верифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства»

Питання біометричної ідентифікації та верифікації громадян України іноземців та осіб без громадянства є актуальними як в мирний час так і в умовах дії правового режиму воєнного стану, оскільки біометрична ідентифікація та верифікація на практиці унеможливлюють фальсифікацію персональних даних особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства) та використання особами персональних даних, що належать іншій особі. Запровадження сучасних та ефективних механізмів біометричної ідентифікації та верифікації враховує як належний захист прав громадян України, іноземців та осіб без громадянства так і інтереси національної безпеки України.

Станом на сьогодні питання біометричної ідентифікації та верифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства врегульовані лише частково. Існуючий стан законодавства унеможливлює забезпечення ефективної ідентифікації іноземців та осіб без громадянства під час їх перебування в Україні.

Метою проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань ідентифікації та верифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства» є комплексне урегулювання питань ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства за їх біометричними даними.

Для цього пропонується внести зміни до Законів України:

  • «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»,
  • «Про громадянство України»,
  • «Про державну прикордонну службу України»,
  • «Про прикордонний контроль»,
  • «Про Національну поліцію»,
  • «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Розробленим проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань ідентифікації та верифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства» пропонується комплексно врегулювати питання, пов’язані з поданням біометричних даних особами, та ідентифікацію осіб за їх біометричними даними.

  • Так, в Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» пропонується врегулювати питання передачі шаблонів біометричних даних до національної системи біометричної верифікації та ідентифікації, встановити взаємозв’язок між ЄДДР та НСБВІ.
  • В Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» пропонується доповнити новим розділом, в якому визначити мету подання біометричних даних, способи ідентифікації іноземців та осіб без громадянства; встановити вичерпний перелік випадків обов’язкового подання іноземцем та особою без громадянства біометричних даних; визначити особливості обробки біометричних даних іноземців та осіб без громадянства, що проводиться в інтересах забезпечення національної безпеки України; врегулювати питання передачі шаблонів біометричних даних до НСБВІ, використання НСБВІ для ідентифікації іноземців та осіб без громадянства; встановити порядок доступу суб’єктів НСБВІ до секторів НСБВІ, що містять шаблони біометричних даних.
  • В Законі України «Про громадянство України» пропонується врегулювати питання подання громадянами України, іноземцями та особами без громадянства біометричних даних під час подання заяв з питань громадянства України, та ідентифікації осіб засобами НСБВІ під час розгляду заяв та подань з питань громадянства.
  • Також проектом Закону пропонується узгодити положення законів України «Про державну прикордонну службу України», «Про прикордонний контроль», «Про Національну поліцію» з відповідними положеннями Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в частині щодо повноважень органів охорони державного кордону та органів Національної поліції стосовно фіксації (обробки) біометричних даних іноземців та осіб без громадянства.

 Читайте також:

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial