Європейська Рада змінила правила ЄС щодо автоматичного обміну інформацією про доходи від операцій з  криптоактивами

Ухвалена директива посилює співпрацю між національними податковими органами ЄС для забезпечення ефективного збору податків
 

Європейська Рада ухвалила директиву про внесення змін до правил ЄС щодо адміністративної співпраці у сфері оподаткування. Поправки в основному стосуються звітності та автоматичного обміну інформацією про доходи від операцій з  криптоактивами  та про авансові податкові рішення для  заможних осіб.

Метою Директиви є зміцнення існуючої законодавчої бази шляхом розширення сфери дії  зобов’язань щодо реєстрації та звітності  та загальної адміністративної співпраці податкових адміністрацій.

Тепер будуть охоплені додаткові категорії активів і доходів, наприклад криптоактиви. Між податковими органами буде  обов’язковий автоматичний обмін інформацією,  яку повинні надавати постачальники послуг криптовалютних активів. Поки що децентралізований характер криптоактивів ускладнював податковим адміністраціям держав-членів забезпечити дотримання податкового законодавства. Внутрішній транскордонний характер криптоактивів  вимагає міцної міжнародної адміністративної співпраці  для забезпечення ефективного збору податків.

Ця директива охоплює широкий спектр криптоактивів, спираючись на визначення, викладені в регламенті про ринки криптоактивів (MiCA). Крім того, ті криптоактиви, які були випущені децентралізованим  способом, а також  стейблкойни, включаючи  токени електронних грошей  і певні  незамінні токени  (NFT), включені до сфери застосування.

Передумови та наступні кроки

7 грудня 2021 року Рада зазначила у своїй доповіді Європейській Раді з питань оподаткування, що очікує, що Європейська Комісія внесе в 2022 році законодавчу пропозицію щодо подальшого перегляду Директиви 2011/16/ЄС щодо адміністративної співпраці у сфері оподаткування (DAC), що стосується обміну інформацією про криптоактиви та податкові рішення для заможних осіб.

8 грудня 2022 року Комісія представила пропозицію щодо директиви Ради про внесення змін до директиви 2011/16/ЄС щодо адміністративної співпраці у сфері оподаткування (DAC8). Основними цілями цієї законодавчої пропозиції є:

  • розширити  сферу автоматичного обміну інформацією  в рамках DAC інформацією, яку повинні будуть повідомляти постачальники послуг криптоактивів про транзакції (переказ або обмін) криптоактивів та електронних грошей. Розширення адміністративного співробітництва в цій новій сфері спрямоване на допомогу державам-членам у вирішенні викликів, пов’язаних із цифровізацією економіки. Положення DAC8 щодо процедур належної перевірки, вимог до звітності та інших правил, що застосовуються до постачальників послуг із звітування про криптоактиви, відображатимуть Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)  і набір поправок до  Загального стандарту звітності (CRS) , які були підготовлені ОЕСР   за  мандатом G20 . G20 схвалила CARF і поправки до CRS, обидва з яких вона вважає невід’ємними доповненнями до глобальних стандартів автоматичного обміну інформацією;
  • розширити сферу дії чинних правил щодо обміну податковою інформацією, щоб зменшити ризики ухилення від сплати податків та податкового шахрайства;
  • внести зміни до ряду інших чинних положень КСР. Зокрема, пропозиція спрямована на покращення правил звітування та передачі податкового  ідентифікаційного номера (ІПН) , щоб полегшити завдання податкових органів щодо ідентифікації відповідних платників податків і правильної оцінки відповідних податків, а також внести зміни до положень DAC щодо покарання, які мають застосовуватися державами-членами до осіб за недотримання національного законодавства щодо вимог звітності, прийнятих відповідно до DAC.

16 травня 2023 року Рада досягла згоди щодо своєї позиції щодо поправок до директиви.

Європейський парламент ухвалив свій висновок щодо директиви 13 вересня 2023 року в рамках процедури консультацій.

Директива була прийнята державами-членами в Раді одноголосно. Тепер вона буде опублікована в Офіційному журналі та набуде чинності на двадцятий день після публікації.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial