Які ризики повинна оцінювати та враховувати уповноважена фінансова установа при здійсненні додаткового аналізу валютної операції?

Які ризики повинна оцінювати та враховувати уповноважена фінансова установа при здійсненні додаткового аналізу валютної операції?

Вдосконалення нормативно-правових актів НБУ.

Постановою правління НБУ від 19 жовтня 2020 року N 142 внесено зміни до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України.

Зокрема, пункт 11 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року N 8 , викладено в наступній редакції::

"11. Уповноважена установа під час здійснення додаткового аналізу повинна оцінювати та враховувати ризики за географічним розташуванням держав (юрисдикцій) реєстрації, місця проживання чи місцезнаходження учасників валютних операцій на підставі сформованого уповноваженою установою списку ризикових держав (юрисдикцій), який має включати:

1) назви держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;

2) назви держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; (Постанова  КМУвід 05,08.2020 р. № 677)

3) назви держав (юрисдикцій), які мають стратегічні недоліки у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до заяв Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

4) назву держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом;

5) назви держав (юрисдикцій), щодо яких уповноважена установа самостійно визначила критерії ризиків на підставі інформації, отриманої з інших джерел.";

Також у колонці 3 рядка 14 таблиці додатка до Положення слова "на територіях", "територій" замінити відповідно словами "юрисдикціях", "юрисдикцій".

Постанова набрала чинності 21 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, що вимоги цього Положення поширюються на банки, небанківські фінансові установи та операторів поштового зв’язку, які отримали банківську ліцензію або ліцензію Національного банку України (далі - Національний банк) на здійснення валютних операцій, або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону про валюту.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial