Роз’яснення Мінюсту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб

Лист Міністерства юстиції України від 09.06.2022 № 44803/8.4.3/32-22 «Щодо прийняття Закону України від 12 травня 2022 року № 2257-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб».
 

У зв’язку з прийняттям Закону України від 12 травня 2022 року № 2257-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб» (далі – Закон № 2257-ІХ) Міністерство юстиції України вважає за необхідне звернути увагу на наступне.

На сьогодні відповідно до пункту 14 розділу ІІ Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за № 200/28330 (далі – Порядок), державний реєстратор за наявності підстав для відмови у державній реєстрації, визначених статтею 28 Закону про реєстрацію, у тому числі у зв’язку із прийняттям Радою національної безпеки і оборони України та введенням в дію указом Президента України рішення про застосування санкцій, передбачених пунктами 1, 16 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) формує повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації, що за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у день відмови у державній реєстрації.

Законом № 2257-ІХ внесені зміни до Законів України «Про санкції», «Про правовий режим воєнного стану», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Однією із ключових змін є зміни до Закону України «Про санкції», зокрема до підпункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, відповідно до якого блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Зазначена норма передбачає посилення дієвості такого виду санкції як блокування активів та розширення кола активів, які підпадають під її дію.

Більш детальні роз’яснення щодо застосування державним реєстратором пункту 14 розділу ІІ Порядку було надано Міністерством юстиції України листом від 28.02.2022 № 23983/8.4.3/32-22.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial