Опубліковано Закон про Державний реєстр санкцій

28 липня опубліковано Закон України від 13 липня 2023 року № 3223-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій»
 

28 липня у газеті «Голос України» №150 (8167) опубліковано Закон України від 13 липня 2023 року № 3223-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій». Про це повідомляє Нотаріальна палата України.

Підпунктом 2 пункту 3 Розділу І Закону № 3223-IX Закон України «Про санкції» доповнено статтями 5-3, 5-4, які визначають правові засади функціонування Державного реєстру санкцій:

– Державний реєстр санкцій – це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб’єктів, щодо яких застосовано санкції;

– дані Реєстру є відкритими і загальнодоступними (безоплатно);

– у Реєстрі зазначається така інформація (види реєстрових даних):

1) підстави для застосування, скасування чи внесення змін до санкцій;

2) перелік санкцій, що застосовуються, скасовуються чи змінюються, у розрізі кожної особи, щодо якої застосовано санкції;

3) органи державної влади та інші державні органи, відповідальні за виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій;

4) перелік осіб, щодо яких застосовано санкції, та відомості для їх ідентифікації, зокрема:

для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, країна реєстрації (за відсутності відомостей про країну реєстрації – інформація про відсутність реєстрації в Україні) та/або реєстраційний (ідентифікаційний) номер/податковий номер, інші відомості, що її ідентифікують;

для фізичної особи – ім’я, що залежно від національних традицій може складатися з прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), дата народження та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи ідентифікаційний номер (для іноземців та/або осіб без громадянства), громадянство (за відсутності відомостей про громадянство – інформація про відсутність в особи громадянства України), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

відомості про іноземну державу або невизначене коло осіб певного виду діяльності, до яких застосовано санкції;

інші відомості, що їх ідентифікують (за наявності);

5) відомості про суб’єкта внесення пропозиції про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій стосовно кожної особи, щодо якої застосовані санкції;

6) інші відомості, визначені Положенням про Державний реєстр санкцій;

– до Реєстру може вноситися довідкова інформація, отримана в результаті інформаційних обмінів, із зазначенням джерела, зокрема додаткові ідентифікаційні дані осіб, щодо яких застосовано санкції.

– засобами Реєстру формуються витяги з Реєстру в електронній формі, зміст яких визначається Положенням про Державний реєстр санкцій. Витяги з Реєстру обліковуються у Реєстрі за допомогою УНІКАЛЬНИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ;

– програмне забезпечення Реєстру має забезпечувати:

1) відображення детальних відомостей про осіб, щодо яких застосовано санкції;

2) можливість пошуку у Реєстрі осіб, щодо яких застосовано санкції, за видом реєстрових даних;

3) можливість автоматизації інформаційного обміну з іншими національними електронними інформаційними ресурсами та публічними електронними реєстрами, зокрема для обробки інформації про блокування активів осіб, щодо яких застосовано санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону.

Згідно з пунктами 1, 2 Розділу ІІ Закону № 3223-IX вказані положення вводиться в дію з дня початку функціонування Державного реєстру санкцій, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності Законом № 3223-IX (29 липня 2023 року).

Днем початку функціонування Державного реєстру санкцій є день опублікування апаратом Ради національної безпеки і оборони України повідомлення про початок функціонування Державного реєстру санкцій у газеті «Голос України».

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial