НКЦПФР уточнила дії професійних учасників ринків капіталу щодо забезпечення виконання рішень РНБО

Мінюстом зареєстровано рішення НКЦПФР щодо порядку виконання учасниками ринків капіталу рішень РНБО про застосування санкцій
 

15 лютого 2024 року Мін'юстом зареєстровано рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) від 01.02.2024 №130 «Про затвердження Змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707 «Щодо порядку виконання учасниками ринків капіталу рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування (станом на 22.02.2024 не опубліковано).

Професійні учасники в залежності від застосованих рішеннями РНБО обмежувальних заходів (санкцій) зобов'язані:

 • встановлювати наявність/відсутність серед клієнтів, їх представників, фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку;
 • відмовитися від встановлення ділових відносин з особами, зазначеними в санкційному списку;
 • зупиняти/відмовляти у проведенні фінансових операцій осіб, на яких поширюються застосовані санкції, а також осіб, які порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню / уникненню обмежень, установлених санкціями;
 • відмовляти у проведенні фінансових/депозитарних операцій за дорученням/розпорядженням/вимогою, наданою представником клієнта/власника, якщо такий представник є особою, включеною до санкційного списку.

До встановлення належності (або неналежності) особи до осіб, зазначених в санкційному списку, виконання розпоряджень/наказів/замовлень, надання послуг, укладання правочинів за участю такої особи (її представника, уповноваженої особи) та дій, визначених цим рішенням, призупиняється.

З метою встановлення належності (або неналежності) осіб до осіб, зазначених в санкційному списку, професійні учасники здійснюють:

 • аналіз інформації про осіб, зазначених у санкційному списку, а саме: інформацію, що міститься у санкційному списку, всіх наявних даних/інформації, що є в їх розпорядженні, включаючи дані, що містяться у відкритому доступі в офіційних та інших надійних джерелах інформації;
 • аналіз наявних даних/інформації щодо структури власності, корпоративного управління клієнтів, депонентів, а також, за можливості перевірки, - їх ділових зв'язків (відносин пов'язаних з діловою, професійною чи комерційною діяльністю, що існують на підставі договору та передбачають тривалість існування після їх встановлення) з особами, до яких застосовано санкцію "блокування активів у новій редакції" (включаючи власників істотної участі, кінцевих бенефіціарних власників клієнтів, депонентів);
 • у разі недостатності даних для однозначного встановлення особи власника/клієнта, з яким укладено договір про надання фінансових послуг, як особи, зазначеної у санкційному списку, уточнення інформації про таку особу згідно із законодавством шляхом звернення за отриманням додаткової інформації/уточнень щодо такої особи до ініціаторів застосування санкцій, зазначених у відповідних рішеннях РНБО.

Окремо уточнено дії наступних учасників ринків капіталу, які здійснюються після набрання чинності Указом Президента України, яким уведено в дію певне рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій):

 • депозитарних установ;
 • центрального депозитарію цінних паперів;
 • осіб, які провадять клірингову діяльність;
 • емітентів цінних паперів;
 • інвестиційних фірм;
 • компаній з управління активами;
 • управителів майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;
 • адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial