НКЦПФР роз’яснила деякі питання щодо загальних зборів учасників акціонерних товариств та КІФ під час війни

Серед іншого, Комісія уточнила, що у разі закінчення строку дії повноважень членів наглядової ради в період дії воєнного стану, їх повноваження вважаються продовженими в частині скликання і проведення загальних зборів.
 

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) внесла деякі зміни в порядок проведення загальних зборів акціонерних товариств та учасників КІФ (корпоративного інвестиційного фонду) на період дії воєнного стану в Україні.

Доповнити рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 квітня 2022 року № 299 після пункту другого новими пунктами 3-5 такого змісту:
   • «3. Встановити, що у разі закінчення строку дії повноважень членів наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду в період дії воєнного стану, їх повноваження вважаються продовженими в частині повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів учасників відповідного корпоративного інвестиційного фонду до дати прийняття такими загальними зборами рішення обрання членів наглядової ради.
   • 4.Встановити, що у разі закінчення строку дії договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду в період дії воєнного стану, повноваження компанії з управління активами, з якою було укладено відповідний договір, вважаються продовженими в частині повноважень щодо взаємодії з Центральним депозитарієм цінних паперів щодо питань підготовки, скликання і проведення загальних зборів учасників відповідного корпоративного інвестиційного фонду (в тому числі, повноважень щодо підписання розпоряджень на складення переліку учасників відповідного корпоративного інвестиційного фонду, яким направляється повідомлення про проведення загальних зборів, та переліку учасників відповідного корпоративного інвестиційного фонду, які мають право на участь у загальних зборах) до дати прийняття такими загальними зборами корпоративного інвестиційного фонду рішення про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею.».

У зв’язку з цим пункти 3-4 вважати пунктами 5-6 відповідно.

Внести зміни до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2022 року № 177 шляхом викладення пункту першого в такій редакції:
   • «1. Встановити, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведенні виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (далі – Тимчасовий порядок). У разі обґрунтованої неможливості проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану відповідно до Тимчасового порядку:  
    • загальні збори акціонерів акціонерного товариства мають бути проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану;
    • повноваження органів управління товариством, повноваження яких завершуються протягом строку дії воєнного стану, вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану.».
Внести до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 (зі змінами) зміни шляхом викладення розділу ХХІІ в такій редакції:
   • «ХХІІ. Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану
   • 133. У період дії воєнного стану цей Порядок застосовується до процедури скликання та дистанційного проведення загальних зборів з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.
   • 134. Загальні збори у період воєнного стану можуть проводитись відповідно до цього Порядку за умови, що розпорядження на складення переліку акціонерів, яким направляється повідомлення про проведення зборів, та переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, надано до Центрального депозитарію в електронному вигляді та відповідні переліки надані Центральним депозитарієм в електронному вигляді в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Рішення загальних зборів, проведених у період воєнного стану без дотримання умови, передбаченої цим пунктом, є недійсними та не створюють юридичних наслідків.

Обов’язок щодо дотримання умови проведення загальних зборів у період воєнного стану, передбаченої цим пунктом, покладається на особу, яка скликає загальні збори.

   • 135. Депозитарні установи направляють Центральному депозитарію інформацію та документи, передбачені підпунктами 4, 5 пункту 73 цього Порядку, не пізніше двох робочих днів після дати проведення загальних зборів.
   • 136. Центральний депозитарій виконує дії, передбачені пунктом 74 цього Порядку, не пізніше двох робочих днів після отримання від депозитарних установ документів, передбачених пунктом 73 цього Порядку».

Рішення набирає чинності з моменту його публікації на офіційному вебсайті Комісії.

Читайте також:

НКЦПФР прийняла ряд рішень щодо забезпечення роботи під час дії воєнного стану

НКЦПФР: встановлено терміни проведення процедури squeeze-out під час воєнного стану

НКЦПФР: обов’язкова авторизація депозитарних установ в Центральному депозитарії

Національний банк сприяє спрощенню доступу нерезидентів до державних цінних паперів України

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial