НКЦПФР прийняла ряд рішень щодо забезпечення роботи під час дії воєнного стану

Рішення стосуються проведення загальних зборів КІФ, особливостей здійснення реєстраційних дій та термінів подання документів щодо реєстраційних процедур.
 

  •  
Особливості реєстраційних дій щодо цінних паперів під час воєнного стану

НКЦПФР прийняла рішення, яким встановила процедуру особливостей здійснення Комісією реєстраційних дій стосовно емісій та у відношенні зареєстрованих випусків цінних паперів в період воєнного стану.

Тимчасово, на період дії воєнного стану, Комісія затвердила наступні особливості здійснення реєстраційних дій:

   • подання до НКЦПФР заявником пакету документів здійснюється в електронній формі офіційним каналом зв’язку на електронну пошту admittance@nssmc.gov.ua;
   • кожен документ має бути окремим файлом у форматі PDF із застосуванням електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;
   • після розгляду відповідного пакету документів, прийняте рішення НКЦПФР оформлюється в електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи регулятора.

Така процедура розгляду документів припиняється з дня наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану на території України. Також Комісія внесла технічні зміни до вказаного рішення.

Рішення набирає чинності з дати його оприлюднення на офіційному сайті НКЦПФР

Нові терміни подання документів щодо реєстраційних процедур

 НКЦПФР встановила, що з дати введення воєнного стану, 24 лютого 2022 року, перебіг строків надання документів зупиняється і поновлюється з дня наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану на території України. 

Це стосується:

   • реєстрації випусків цінних паперів,
   • затвердження проспектів цінних паперів,
   • реєстрації звітів про результати емісії цінних паперів,
   • затвердження змін та/або доповнень до проспекту цінних паперів, оформлених у вигляді додатків,
   • внесення змін до рішення про емісію цінних паперів,
   • зупинення обігу цінних паперів,
   • відновлення обігу цінних паперів,
   • скасування реєстрації випуску цінних паперів,
   • заміни свідоцтв про реєстрацію випуску цінних паперів,
   • видачі дублікатів свідоцтв про реєстрацію випуску цінних паперів.

Рішення набирає чинності з дати його прийняття.

Щодо проведення загальних зборів КІФ

Комісія повідомила, що на період дії воєнного стану загальні збори учасників КІФ можуть бути проведенні виключно дистанційно.

Процедура проведення передбачена у Тимчасовому порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду.

Важливо, що у разі не проведення загальних зборів в період дії воєнного стану, річні загальні збори учасників КІФ за наслідками 2021 року, мають бути проведені протягом 90 днів після завершення такого стану в Україні.

Рішення набирає чинності з моменту його публікації на офіційному вебсайті Комісії.

Читайте також:

НКЦПФР: обов’язкова авторизація депозитарних установ в Центральному депозитарію

НКЦПФР дозволила обіг військових облігацій в доларах

НКЦПФР прийняла ряд рішень для забезпечення роботи фондового ринку та ринку капіталу у період дії воєнного стану

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial