НБУ анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення застосував до фінансової установи заходи впливу
 

Національний банк України застосував до однієї компанії захід впливу у вигляді анулювання ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Анульовано ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, на надання послуг з факторингу, на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Про що повідомив на своєму сайті.

Захід впливу застосовано за систематичне порушення товариством вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія), а саме порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон № 361-ІХ), абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.06.2020 № 90 (далі – Постанова № 90), що полягає в ненаданні на запит Національного банку інформації та документів, після застосування Національним банком до фінансової організації трьох заходів впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії протягом двох років.

Так, у 2022 році Національний банк обмежився такими заходами впливу, як штраф та письмове застереження, а в 2023 році – знову штрафні санкції.

Крім того, Національний банк застосував до товариства захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 391 000,00 гривень за порушення вимог:

  • частини першої статті 8 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання установою обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії, а також незабезпечення процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками та для запобігання використанню послуг та продуктів установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
  • абзацу другого частини другої статті 7 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання установою обов’язку здійснювати оцінку ризиків, притаманних її діяльності;
  • пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ, пункту 41 розділу ІV Положення № 90. Порушення полягає в неналежному виконанні обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати) на запити Національного банка достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства в сфері запобігання та протидії;
  • абзацу сьомого пункту 45 розділу IV Положення № 90 в частині неподання до Національного банку плану заходів, які установа зобов’язується вжити з метою усунення/недопущення в подальшому порушень із визначенням відповідальних осіб установи та строків здійснення зазначених заходів.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial