Національний банк посилює нагляд за фінансовим ринком

Національний банк прийняв рішення реорганізувати департамент банківського нагляду та створити у структурі регулятора департамент інтегрованого нагляду за банками та відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб
 

Національний банк України з метою посилення нагляду за фінансовим ринком уносить зміни в організаційну структуру, спрямовані на подальше удосконалення ризик-орієнтованого нагляду з урахуванням нових викликів, що постають перед Національним банком. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, задля підвищення інституційної спроможності регулятора було вирішено реорганізувати Департамент банківського нагляду та створити у структурі Національного банку:

  • Департамент інтегрованого нагляду за банками;
  • Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб.

Такі зміни є черговим кроком до відповідності міжнародним стандартам банківського нагляду (Основних Базельських принципів ефективного банківського нагляду). Вони враховують результати спільної роботи Національного банку та експертів Міжнародного валютного фонду з питань стратегічного планування функцій банківського нагляду.

Наразі таке зобов’язання зафіксовано в Меморандумі про економічну та фінансову політику України з МВФ від 24 березня 2023 року.

Департамент інтегрованого нагляду за банками матиме розширені повноваження та межі відповідальності. Він не лише продовжить виконувати всі функції Департаменту банківського нагляду, але й виконуватиме окремі функції щодо нагляду за надавачами платіжних послуг з метою забезпечення виконання ними вимог Закону України "Про платіжні послуги" (крім норм законодавства, передбачених частиною другою статті 82 цього закону) та відповідних нормативно-правових актів Національного банку України.

Департамент, зокрема, здійснюватиме:

  • нагляд за діяльністю надавачів платіжних послуг (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування), надавачів обмежених платіжних послуг;
  • контроль за дотриманням пруденційних нормативів надавачами платіжних послуг та ініціювання застосування заходів впливу в разі виявлення порушень;
  • контроль за усуненням порушень, виконанням рішень Національного банку про застосування відповідних заходів впливу, виконанням пред’явлених (висунутих) вимог щодо усунення порушень;
  • аналіз показників діяльності надавачів фінансових платіжних послуг щодо операцій, регламентованих законодавством;
  • контроль за дотриманням надавачами фінансових платіжних послуг вимог до капіталу, забезпеченням збереження коштів користувачів платіжних послуг;
  • контроль за дотриманням порядку, вимог та строків подання надавачами платіжних послуг до Національного банку звітності, іншої інформації про виконані платіжні операції в межах надання обмежених платіжних послуг.

Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб виконуватиме функції щодо:

  • виявлення під час здійснення банківського нагляду ознак пов’язаності осіб із банками;
  •  підготовки пропозицій стосовно визначення осіб пов’язаними з банками для розгляду Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури;
  •  здійснення контролю за операціями банків із пов’язаними з банком особами.

 Департамент інтегрованого нагляду за банками та Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб входять до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд", загальне керівництво якою здійснює заступник Голови Національного банку Дмитро Олійник. 

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial