Мін’юст: Щодо порядку повідомлення про виявлені розбіжності стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

Лист-роз'яснення Міністерства юстиції України від 02 січня 2023 року № 289/158972-10-22/8.4.3 «Щодо порядку повідомлення про виявлені розбіжності стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників».
 

Міністерством юстиції України розглянуто лист Національного банку України від 21.12.2022 № 25-0005/88420 та в межах компетенції повідомляється лист Міністерства юстиції України від 02 січня 2023 року № 289/158972-10-22/8.4.3 «Щодо порядку повідомлення про виявлені розбіжності стосовно відомостей про кінцевих бенефіціарних власників».

06 вересня 2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 2571-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу» (далі – Закон № 2571), яким внесено зміни, зокрема, до Закону України від 06 грудня 2019 року № 361 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361).

Слід зазначити, що статтею 32 Закону № 361 встановлена відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Так, Законом № 2571 доповнено частину п’яту вказаної статті пунктом 61 такого змісту:

  • «61) за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань недостовірної інформації, передбаченої цим Законом, – у розмірі до 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», тобто введено новий вид порушення та розмір штрафу за його вчинення.

Згідно з пунктом 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 2571 цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, КРІМ абзацу другого підпункту 3 пункту 7 розділу I цього Закону, який набирає чинності з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, затвердженим Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яким встановлюється порядок передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який виявив розбіжності, та виявлені ним розбіжності до спеціально уповноваженого органу.

Так, абзацом другим підпункту 3 пункту 7 розділу I Закону № 2571 передбачається виключення підпункту «г» пункту 8 частини другої статті 8 Закону № 361, відповідно до якої суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний був повідомляти спеціально уповноважений орган про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта, – не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому були виявлені розбіжності.

Водночас Законом № 2571 пункт 8 частини другої статті 8 Закону № 361 доповнюється новим пунктом 81, відповідно до якого суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний повідомляти в порядку, встановленому Міністерством юстиції України, держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими ним в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта (зокрема, про виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про структуру власності такого клієнта, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) – протягом 10 робочих днів з дня виявлення розбіжностей.

Держатель Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому йому передано інформацію про виявлені розбіжності, передає інформацію про такого суб’єкта первинного фінансового моніторингу та виявлені ним розбіжності (включаючи копії матеріалів, переданих держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу) до спеціально уповноваженого органу у порядку, затвердженому Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тобто Законом № 2571 передбачається замінити суб’єкта, якого необхідно повідомляти про виявлення розбіжностей між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта.

З аналізу вищезазначених норм можна дійти висновку, що відповідно до пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 2571 суб’єкт первинного фінансового моніторингу перестає повідомляти спеціально уповноважений орган про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта з дня набрання чинності порядком передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який виявив розбіжності, та виявлені ним розбіжності до спеціально уповноваженого органу, та, відповідно починає повідомляти про вказані розбіжності держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Враховуючи викладене вище, факт вчинення порушення, відповідальність за вчинення якого встановлюється пунктом 61 частини п’ятої статті 32 Закону № 361, та, відповідно, застосування відповідного заходу впливу, можливі лише після набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджено порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта.

Наразі нормативно-правові акти, які передбачені положеннями Закону № 2571, перебувають на стадії погодження.

Після погодження зазначених нормативно-правових актів із заінтересованими органами їх державна реєстрація буде здійснена в установленому законодавством про державну реєстрацію нормативно-правових актів порядку відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

Про прийняття нормативно–правових актів на виконання Закону № 2571 буде повідомлено на вебсайті Міністерства юстиції України.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial