Інвестиційні доходи потрібно задекларувати та сплатити податок

Роз’яснення податківців стосовно операцій з інвестиційними активами.
 

Фахівці Головного управління ДПС у Чернівецькій області надають роз’яснення щодо операцій з інвестиційними активами.

Якщо фізична особа отримала дохід від операцій з інвестиційними активами у минулому році, як на території України, так і за її межами, вона має:

   • подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня;
   • зобов’язана сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір до 1 серпня поточного року.

Згідно з Податковим кодексом України не включається до оподатковуваного доходу та не декларується дохід від операцій з акціями (іншими корпоративними правами):


До продажу інвестиційного активу прирівнюються:

   • операції з обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив;
   • операції зворотного викупу або погашення інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку;
   • операції з повернення платнику податку коштів чи майна (майнових прав), або їх частини, попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу цього платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента, зменшення статутного капіталу чи ліквідації такого емітента.

Однак, якщо здійснюється повернення фізичній особі майна за залишковою вартістю (безоплатна передача), то ця операція не пов’язана з інвестиційними активами фізичної особи. У такому випадку застосовуються правила оподаткування додатковим благом (п.п. 164.2.17 ПКУ).

Фінансовий результат від здійснення операції з інвестиційними активами фізична особа зобов’язана визначити у податковій декларації про майновий стан і доходи. У разі отримання інвестиційного прибутку такій особі необхідно cплатити ПДФО за ставкою 18 % та військовий збір за ставкою 1,5 %.

Якщо при здійсненні операцій з інвестиційними активами використовуються послуги професійного торговця цінними паперами, то професійний торговець цінними паперами є податковим агентом, який під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку нараховує (утримує) податок на доходи фізичних осіб і військовий збір та сплачує (перераховує) утриманий податок та збір до бюджету.

При цьому податковий агент – професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, з метою визначення об’єкта оподаткування під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього інвестиційні активи враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів. Хоч, запровадження обов’язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, не звільняє фізичну особу-платника податку від обов’язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами.

Читайте також:

Яка ставка збору застосовується при декларуванні державних облігацій

Національна комісія з цінних паперів затвердила Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій

Діяльність інвестиційних компаній врегульована новим пакетом документів

Про необхідність публікації календарних планів емітентів цінних паперів

НКЦПФР доопрацювала ліцензійні умови діяльності з управління майном для фінансування операцій з нерухомістю

Умови, при яких фізична особа може бути звільнена від обов’язкового подання податкової декларації про майновий стан та доходи

Захист інформації, яку зазначено в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації

Питання дня. Який документ повинна надати контролюючому органу ФО – резидент, яка отримала іноземні доходи, якщо податки сплачувались за межами України

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial