Процедура відновлення індивідуального податкового номера при одночасній втраті паспорта
 

Відповідно до  Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Мінфіну №822, за зверненням фізичної особи, її представника контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО), відповідно до порядку, визначеного Положенням №822. Роз’яснює Головне управління ДПС.

У разі необхідності повторного отримання документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, з причини втрати або зіпсування такого документа фізична особа – платник податків подає заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою №5ДР до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), або до будь-якого контролюючого органу. При цьому необхідно пред’явити паспорт, та, у разі необхідності, витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особи.

Фізичні особи подають Заяву за ф. №5ДР особисто або через представника. Для заповнення Заяви за ф. №5ДР використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Для підтвердження інформації про зареєстроване місце проживання особа подає один із таких документів:

  • витяг з реєстру територіальної громади;
  • паспорт, виготовлений у формі книжечки;
  • тимчасове посвідчення громадянина України.

Для підтвердження факту внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа подає довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

Документи також може бути подано через центри надання адміністративних послуг.

Відповідно до ч. 9 ст. 16 Закону №5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (зі змінами, далі – Закон №5492), передбачено, що замість втраченого або викраденого документа (у тому числі паспорта громадянина України) уповноважений суб’єкт, якщо інше не передбачено Законом №5492, після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформляє та видає новий документ.

У разі втрати документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, якщо також втрачено паспорт громадянина України, фізичній особі для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків необхідно:

  • отримати новий паспорт громадянина України у територіальному органі Державної міграційної служби в установленому порядку, замість втраченого або викраденого;
  • подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контролюючого органу або центру надання адміністративних послуг Заяву за ф. №5ДР, пред’явити паспорт та витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особи;
  • отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО у контролюючому органі за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контролюючого органу, пред’явивши паспорт.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial