Систематичний продаж нерухомого майна фізичною особою без реєстрації підприємницької діяльності

Систематична діяльність фізичної особи, яка провадить операції з продажу (реалізації) товарів, у т. ч. об’єктів нерухомого майна, підлягає державній реєстрації. Роз'яснення від головного управління ДПС.
 

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що систематична діяльність фізичної особи, яка провадить операції з продажу (реалізації) товарів, у т. ч. об’єктів нерухомого майна, підлягає державній реєстрації.

Така норма передбачена Законом України від 15 травня 2003 року № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань" (далі – Закон № 755).

При цьому доходи, отримані фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності оподатковуються відповідно до норм ст. 177 Податкового кодексу України.

Господарська діяльність – діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України).

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Господарського кодексу України, господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва – підприємцями.

Статтею 42 Господарського кодексу України визначено, що за своєю правовою природою підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Тож, підприємницькою діяльністю можна вважати сукупність постійно або систематично здійснюваних дій щодо виробництва матеріальних і нематеріальних благ, реалізацій товарів, виконання робіт або надання послуг з метою отримання прибутку.

Аналізуючи ознаки притаманні підприємницькій діяльності, можна зробити висновок про те, що остання передбачає систематичне прийняття особою самостійних рішень щодо здійснення операцій, спрямованих на отримання прибутку, що супроводжується прийняттям взятих на себе ризиків, що пов’язані з такою діяльністю.

Згідно ст. 58 Господарського кодексу України, суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа- підприємець у порядку, визначеному законом.

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, регулюється ст. 18  Закону № 755.

Відповідно до ч. 6 ст. 128 Господарського кодексу України, громадянин-підприємець зобов’язаний:

  • у передбачених законом випадках і порядку одержати ліцензію на здійснення певних видів господарської діяльності;
  • повідомляти органи державної реєстрації про зміну його адреси, зазначеної в реєстраційних документах, предмета діяльності, інших суттєвих умов своєї підприємницької діяльності, що підлягають відображенню у реєстраційних документах;
  • додержуватися прав і законних інтересів споживачів, забезпечувати належну якість товарів (робіт, послуг), що ним виготовляються, додержуватися правил обов'язкової сертифікації продукції, встановлених законодавством;
  • не допускати недобросовісної конкуренції, інших порушень антимонопольно-конкурентного законодавства;
  • вести облік результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства;
  • своєчасно надавати органам доходів і зборів декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), інші необхідні відомості для нарахування податків та інших обов'язкових платежів; сплачувати податки та інші обов'язкові платежі в порядку і в розмірах, встановлених законом.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial