Порядок обміну інформацією СПФМ та Держфінмоніторингу

Затверджено Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу, а також порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету.
 

Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що наказом Міністерства фінанів України від 04.06.2021 р. №322 (зареєстрований в Мін'юсті 06.08.2021 р. за №1035/36657) затверджено Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингу, а також Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету.

1) Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу розроблено для забезпечення подання/отримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкти) відповідно до Закону №361:

   • інформації, необхідної для їх обліку як суб'єктів,
   • інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу,
   • іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також доведення Держфінмоніторингом до суб'єкта інформації відповідно до закону.

Цим Порядком визначаються загальні засади функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи "е-кабінет системи фінансового моніторингу" (далі - е-кабінет) як складової єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, процедури створення особистого кабінету суб'єкта, ідентифікації користувачів для доступу до нього, електронної взаємодії суб'єктів та Держфінмоніторингу з надання/отримання документів, інформації, передбачених Законом.

Система е-кабінет доступна за адресою cabinet.fiu.gov.ua. Вона включає відкриту (загальнодоступну) частину та приватну частину (особистий кабінет).

Е-кабінет ведеться українською мовою. Працює постійно (24 години на дату кожного календарного дня), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування. Тривалість проведення технічного обслуговування встановлюється Держфінмоніторингом та оприлюднюється на його офіційному вебпорталі.

Е-кабінет в процесі функціонування взаємодіє з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами Держфінмоніторингу та державними електронними інформаційними ресурсами.

2) Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України визначає механізм взаємодії між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом щодо забезпечення відповідно до Закону №361 обміну інформацією щодо фінансового моніторингу, а також вимоги та формати повідомлень такого обміну.

Подання суб'єктами будь-якої інформації до Держфінмоніторингу, а також доведення Держфінмоніторингом до суб'єктів запитів, рішень/доручень, та іншої інформації, визначеної Законом, здійснюється в електронній формі.

Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та суб'єктами використовуються такі повідомлення:

   • повідомлення про суб'єкта, що формується суб'єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить відомості про суб'єкта (відокремлені підрозділи), відповідального працівника суб'єкта та особи, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки, необхідні для взяття суб'єкта на облік, зняття суб'єкта з обліку, а також внесення змін до інформації про суб'єкта, що взята на облік в єдиній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
   • повідомлення про результати обробки інформації про суб'єкта, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб'єкту і містить інформацію про обробку відомостей про суб'єкта, його відокремлені підрозділи і відповідального працівника суб'єкта та особи, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки;
   • повідомлення про фінансові операції, що формується суб'єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про фінансові операції (далі - ФО). Один файл-повідомлення може містити інформацію про декілька фінансових операцій;
   • повідомлення про взяття (відмову у взятті) інформації про ФО на облік, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб'єкту і містить інформацію про обробку інформації про ФО та про взяття (відмову у взятті) її на облік;
   • повідомлення про підозрілу діяльність, що формується суб'єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про підозрілу діяльність;
   • повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про підозрілу діяльність, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб'єкту і містить інформацію про обробку інформації про підозрілу діяльність та про взяття (відмову у взятті) її на облік;
   • повідомлення про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин, що формується суб'єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин;
   • повідомлення про замороження (розмороження) активів, що формується суб'єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про замороження (розмороження) активів клієнта суб'єкта;
   • повідомлення про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, що формується суб'єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників (далі - КБВ), отриманою суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта;
   • повідомлення-запит, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб'єкту і містить запит щодо отримання додаткової інформації (копій документів), необхідної (необхідних) для виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань. Одне повідомлення може містити декілька запитів;
   • повідомлення-відповідь на запит, що формується суб'єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить відповідь на запит Держфінмоніторингу. Одне повідомлення може містити декілька відповідей на запити;
   • повідомлення-додаток, що формується суб'єктом та надсилається Держфінмоніторингу як додаток до одного з типів повідомлень і містить додаткові дані та/або копії документів, іншу інформацію у визначених форматах;
   • повідомлення про рішення/доручення, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб'єкту і містить інформацію про рішення (доручення) Держфінмоніторингу або запит на відстеження (моніторинг) фінансових операцій;
   • повідомлення-лист, що використовується під час інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та суб'єктом з питань фінансового моніторингу;
   • повідомлення про результат обробки, що містить інформацію про результати оброблення відповідного повідомлення та/або інформації в ньому.

Надсилання повідомлень в електронній формі здійснюється у формі файлів-повідомлень, які підписані КЕП та шифруються на адресу отримувача.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання суб'єктами до Держфінмоніторингу інформації в електронній формі, суб'єкт (крім суб'єкту-банку) подає її в паперовій формі згідно з відповідними візуальними формами повідомлень.

Цей наказ набере чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

Читайте також:

Держфінмоніторинг оприлюднив Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial