Ознаки компанії-оболонки та чому вона небезпечна?

Ознаки компанії-оболонки та чому вона небезпечна?

П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
 

Банки мають відносити компанії-оболонки (shell companies) до категорії клієнтів з неприйнятно високим ризиком і відмовляти їм у ділових відносинах. Національний банк надав відповіді на питання: чим небезпечні компанії-оболонки та як їх відрізнити від звичайного бізнесу?

Компанія-оболонка – це юридична особа чи траст, яка створюється для участі в схемах відмивання коштів, ухилення від сплати податків, приховування корупційних та інших злочинів. Фактично це компанія, яка веде діяльність лише "на папері". Строк "життя" більшості таких компаній – до року.

Які ознаки компанії-оболонки?

Є щонайменше п’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.

По-перше, сумнівність кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) компанії. Якщо під час перевірки виявилося, що він є номінальним власником, директором чи бухгалтером багатьох інших компаній, то компанія з високою ймовірністю є компанією-оболонкою.

По-друге, потрібно звернути увагу на місце реєстрації КБВ. Якщо місце реєстрації – офшорна юрисдикція або законодавством цієї держави передбачений механізм номінальної чи довірчої власності, або кінцевим бенефіціарним власником є людина, яка за своїм фінансовим станом, соціальним статусом, віком не може бути власником бізнесу, це також ознаки компанії-оболонки.

По-третє, якщо керівник компанії – особа, яка належить до соціально вразливих верств населення, а керівництво компанії, кінцеві бенефіціарні власники та її назва часто змінюються, це може вказувати на компанію-оболонку.

По-четверте, якщо компанія не має виробничих потужностей, торговельно-складських приміщень, має незначну кількість співробітників, не подає фінансову звітність до фіскальних органів або органів статистики, це також можуть бути ознаками компанії-оболонки.

По-п’яте, якщо компанія для розрахунків використовує векселі або договори бартеру, залучила значні довгострокові запозичення (крім облігацій) від громадян або компаній, які не входять до її структури власності, вона може бути компанією-оболонкою.

Як банк перевіряє інформацію про компанію?

Банк проводить поглиблений аналіз компанії, яка має ознаки фіктивності, використовуючи ризик-орієнтований підхід. Чим більше ризиків у діяльності компанії, тим більш прискіпливішою є перевірка.

Компанія-оболонка не здійснює реальної господарської діяльності. Тому лакмусовим папірцем для перевірки можуть стати:

  • фінансова звітність, підтверджена незалежним зовнішнім аудитом,
  • документи, які підтверджують фактичний рух товарів, надання послуг, виконання робіт, документи, які підтверджують сплату податку на прибуток,
  • документи, які підтверджують найм персоналу
  • документи, які підтверджують наявність виробничих або офісних приміщень
  • та інші фактори.

Вимоги до здійснення такого аналізу не поширюються на юридичних осіб – нерезидентів, які є холдинговими компаніями або їх корпоративними підприємствами, якщо їх структура власності є прозорою і дає змогу визначити кінцевого бенефіціара.

Новий закон про фінансовий моніторинг надав право банкам обмінюватися інформацією про клієнтів, віднесених до категорії з неприйнятно високим ризиком.

Такий обмін інформацією можуть налагодити й інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу – страхові компанії, поштові оператори, кредитні спілки тощо.

Обмін інформацією про компанії-оболонки, яким відмовлено в ділових відносинах, між суб’єктами фінансового моніторингу сприятиме мінімізації ризиків їх використання для відмивання коштів, здобутих від різних злочинів.

Корисні посилання: Новини офшорного бізнесу

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial