НБУ у травні застосував заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства до шести банків та п’ятнадцяти небанківських фінансових установ

Про це повідомляє пресслужба регулятора.
 

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія), а також вимог валютного законодавства у травні 2023 року застосував до шести банків та п’ятнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу. Про що повідомив на своєму сайті.

Заходи впливу застосовано до банківських установ загалом стосовно порушення законодавства щодо запобігання та протидії і деяких питаннях валютного законодавства:

 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону № 361-IX у частині нездійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;
 • частини тринадцятої статті 11 Закону № 361-IX у частині нездійснення під час належної перевірки заходів стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами (PEP), членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами;
 • частини першої та другої статті 7 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань запобігання та протидії;
 • пункту 6 частини другої статті 8 Закону № 361-IX у частині незабезпечення виявлення, зокрема з використанням засобів автоматизації, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, у день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення.
 • підпункту "в" пункту 8 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ, що полягає в невиконанні банком обов’язку повідомити СУО про підозрілу діяльність клієнтів негайно після виникнення підозри або достатніх підстав для підозри.
 • підпункту "б" пункту 11 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині порушення строку надання іншої, не зазначеної у підпункті "а" цього пункту, додаткової інформації на запит СУО.
 • підпункту 4 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", пунктів 17 та 18 розділу ІІ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65), що полягає в незабезпеченні банком у встановлений термін запровадження комплексної інтегрованої системи автоматизації процесів фінансового моніторингу, що має забезпечувати здійснення (налаштування та автоматизацію) процесів, передбачених підпунктами 9, 10 пункту 18 розділу ІІ Положення № 65.
 • підпункту 2 пункту 19 додатка 15 до Положення № 65, що полягає у недотриманні банком строків унесення інформації про підозрілу діяльність клієнтів до реєстру повідомлень про підозрілу фінансову діяльність;
 • порушення вимог частини дев’ятої статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі – Закон про валюту), абзацу четвертого пункту 41 розділу IV Положення № 90, що полягає в несвоєчасному наданні інформації та документів про валютні операції на запити Національного банку.

Заходи впливу щодо фінансових небанківських установ в частині порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії:

 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон № 361-ІХ);
 • абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Постанова № 90), що полягає в ненаданні на запит Національного банку інформації та документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері запобігання та протидії;
 • абзацу сьомого пункту 45 розділу IV Положення № 90 в частині неподання до Національного банку плану заходів, які установа зобов’язується вжити з метою усунення/недопущення в подальшому порушень із визначенням відповідальних осіб установи та строків здійснення зазначених заходів.
 • частини тринадцятої статті 11 Закону № 361-ІХ у частині нездійснення установою під час належної перевірки клієнтів заходів, які вона зобов’язана здійснювати в разі встановлення ділових відносин, стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є PEP, членами їх сімей, та особами, пов’язаними з політично значущими особами;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IX, абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90 в частині неналежного виконання установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії;
 • пунктів 9, 10 додатка 9 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 28 липня 2020 року № 107, у частині недотримання порядку прийняття рішення щодо можливості співробітництва з відповідними агентами;
 • частин першої та другої статті 7 Закону № 361-ІX у частині неналежного виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
 • частини першої статті 8 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання обов’язку розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань запобігання та протидії;
 • пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120. Порушення полягає у поданні до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії з помилками.

Та ряді питань щодо порушення установами законодавства в питаннях обладнання системою технологічного відеоконтролю, валютно-обмінних операцій та застосування РРО.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial