Учасники ринку небанківських фінпослуг перевірятимуться за новим ризик-орієнтованим підходом

Національний банк затвердив нове Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг
 

Національний банк повідомив, що затвердив нове Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг.

Результатом стане:

  • оптимізація процесу взаємодії між Національним банком та учасниками ринку, зокрема щодо надання необхідної додаткової інформації під час здійснення безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок;
  • забезпечення ефективної комунікації з учасниками ринку небанківських фінансових послуг, місцезнаходження яких відповідно до відомостей з ЄДР є територія активних бойових дій;
  • актуалізація повноважень членів інспекційної групи та обов'язків керівника об'єкта перевірки;
  • оновлення критеріїв оцінювання ступеня ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг;
  • установлення вимог до структури плану відновлення фінансової стабільності кредитних спілок;
  • визначення порядку здійснення контролю за дотриманням вимог щодо структури власності;
  • оновлення строків надання інформації про зміни у складі відомостей про структуру власності;
  • поширення вимог Положення про вимоги до структури власності надавачів платіжних та надавачів обмежених платіжних послуг у зв’язку з уведенням в дію Закону України "Про платіжні послуги";
  • оптимізація процедури безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок.

У липні 2020 року з набранням чинності закону про "спліт" Національний банк отримав повноваження проводити інспекційні перевірки учасників ринків небанківських фінансових послуг. 

Нове положення дозволить регулятору ефективно та системно здійснювати інспекційні перевірки згідно з новим ризик-орієнтованим підходом. Національний банк керуватиметься принципом пропорційності, оцінюватиме ризики та доцільність. Крім того, під час інспекційних перевірок регулятор отримуватиме актуальну інформацію про ринок, зможе запобігати правопорушенням та своєчасно комунікувати з учасниками ринку. 

Національний банк здійснюватиме:

  • планові інспекційні перевірки. Вони проводяться відповідно до річного плану, який затверджується Правлінням Національного банку до 25 грудня року, що передує року проведення перевірок. План перевірок на 2021 рік був оприлюднений у грудні минулого року;
  • позапланові інспекційні перевірки. Вони проводяться на підставі наказу Національного банку за наявності законних підстав.

Крім того, якщо до складу фінансової групи входять небанківські фінансові установи, які регулює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк може ініціювати перед нею проведення інспекційних перевірок учасників групи на консолідованій основі.

За результатами інспекційної перевірки Національний банк складатиме довідки та звіт. Довідки надаватимуться об’єкту перевірки на етапі завершення перевірки. А звіт міститиме рекомендації та враховуватиме можливі обґрунтовані заперечення до фактів, викладених у довідках. Якщо Національний банк виявлятиме порушення вимог законодавства в частині регулювання діяльності з надання фінансових послуг, то готуватиме пропозиції про надання розпорядження про усунення порушення та/або доцільність застосування до об’єкта перевірки адекватного заходу впливу. 

Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг затверджене постановою Правління Національного банку від 26 лютого 2021 року № 22 "Про затвердження Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг"

Про це йдеться в постанові Правління Національного банку України від 31 березня 2023 року № 42 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", що набирає чинності з 5 квітня 2023 року.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial