Держфінмоніторинг опублікував «Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів»

Огляд законодавства з комплексного регулювання сфери обороту віртуальних активів, у тому числі щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення двадцяти чотирьох країн світу.
 

З розвитком ринку віртуальних активів та все більшого прийняття цього продукту серед широких мас населення, зростає й кількість злочинів, які пов’язані з ними. У 2021 році, сума коштів у криптовалютах, які були одержані внаслідок незаконних дій, досягла найбільших показників в історії і склала приблизно $14 млрд. Водночас, не зважаючи на такий високий абсолютний показник, обсяг вказаних операцій у відсотковому вираженні складає усього 0,15%.

Державною службою фінансового моніторингу України, за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні підготовлене видання «Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів».

У виданні здійснено огляд законодавства з копмлексного регулювання сфери обороту віртуальних активів, у тому числі щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення двадцяти чотирьох країн світу.

Зростання ефективності стримування іллегальної активності у криптосфері досягається завдяки декільком чинникам, й серед іншого, завдяки удосконаленню підходів до законодавчого урегулювання обороту віртуальних активів, яке дає змогу ефективніше виконувати свої зобов’язання відповідним спеціалізованим органам регулювання і нагляду за діяльністю постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.

До того ж, в цій сфері дуже важливим чинником є взаємодія органів влади різних країн, оскільки віртуальні активи характерні своєю транснаціональною природою. Саме тому, огляд новітнього законодавства у сфері віртуальних активів є вкрай актуальним. Він дозволяє порівнювати законодавчі норми різних країн, співставляти їх з практичним результатами та розробляти уніфікований підхід, який дозволить ефективніше організовувати відповідну діяльність в Україні.

Даний огляд буде корисним як суб’єктам державного фінансового моніторингу, так і установам, які планують займатися наданням послуг у сфері обороту віртуальних ак­тивів. Банкам та окремим небанківським фінансовим установам також варто звер­нути на нього увагу з огляду на те, що вони є потенційними фінансовими шлюзами, які будуть поєднувати постачальників відповідних послуг із їхніми клієнтами, а з набранням чинності Закону України «Про віртуальні активи» (від 17.02.2022 р. №2074-IX), роль вказаних фінансових посередників може суттєво посилитися.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial