Зареєстровано проект постанови щодо застосування санкцій до постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів

Також проектом Постанови передбачається встановлення зобов'язання Національному банку спільно з Державною службою фінансового моніторингу України розробити методику виявлення учасниками фінансового та платіжного ринків активів, що належать (мають відносини контролю) постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, на яких поширюються дія цієї Постанови, їх блокування та повідомлення державних органів України про такі активи.
 

В умовах триваючої широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України та у зв’язку з реальними, на цій підставі, загрозами національним інтересам і національній безпеці України, а також діями, що порушують права і свободи людини і громадянина з боку держави-агресора, яке, зокрема, проявляється у використанні віртуальних активів з метою обходу раніше накладених обмежувальних заходів (санкцій), фінансування терористичної, розвідувальної та диверсійної діяльності держави-агресора виникає необхідність подальшого розширення санкцій.

Актуальність зазначеного посилюється і проблемою неврегульованості обороту віртуальних активів в Україні. Ухвалення Верховною Радою Закону України від 11.06.2020 № 3637 «Про віртуальні активи», хоча і стало значним кроком вперед в регулюванні і створенні легального ринку віртуальних активів на вітчизняному рівні, однак нові правила ще не вступили в силу. Термін їх введення залежить від внесення відповідних поправок до Податкового Кодексу, які вже певний час знаходяться на стадії обговорення (13 березня 2022 у Верховній Раді України зареєстрований Проект Закону Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами (реєстраційний номер 7150)).

Така ситуація створює поле для махінацій у відповідній сфері, зокрема можливості обходу раніше накладених обмежувальних заходів (санкцій) на державу-агресора та її суб’єктів, що здійснюють обхід санкцій за допомогою віртуальних активів.

Враховуючи, що обхід санкцій постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, які співпрацюють із банками Російської Федерації та Республіки Білорусь, і пов’язаних з ними осіб носить масовий характер, відповідно до даних наведених в Додатку 1 до Пояснювальної записки і виникає доцільність вжиття попереджувальних дій:

  • застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, які співпрацюють із банками Російської Федерації та Республіки Білорусь, і пов’язаних з ними осіб, а також
  •  відповідних дій з боку державних регуляторних органів (зокрема, виявлення, попередження операцій за участю постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, які співпрацюють із банками Російської Федерації та Республіки Білорусь, блокування, вилучення їх активів тощо).

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про санкції» підставами для застосування санкцій є:

  • дії іноземної держави,
  • іноземної юридичної чи фізичної особи,
  • інших суб’єктів,

які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

Статтею 6 Закону України «Про національну безпеку України» Верховна Рада України визначена одним з суб’єктів демократичного цивільного контролю у відповідній сфері.

В свою чергу в статті 5 Закону України «Про санкції» визначено, що пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки і оборони  України :

  • Верховною Радою України,
  • Президентом України,
  • Кабінетом Міністрів України,
  • Національним банком України,
  • Службою безпеки України.

Метою і завданнями прийняття Постанови є:

  • забезпечення передумов для прийняття рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування до постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, які співпрацюють із банками Російської Федерації та Республіки Білорусь та пов’язаних до них осіб секторальних економічних та обмежувальних заходів (санкцій).

Проектом Постанови пропонується схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування до постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, які співпрацюють із банками Російської Федерації та Республіки Білорусь та пов’язаних осіб, секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій):

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

3) обмеження торговельних операцій;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
6) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж.

Також проектом Постанови передбачається встановлення зобов'язання Національному банку спільно з Державною службою фінансового моніторингу України розробити методику виявлення учасниками фінансового та платіжного ринків активів, що належать (мають відносини контролю) постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, на яких поширюються дія цієї Постанови, їх блокування та повідомлення державних органів України про такі активи, яка має забезпечувати:

1) блокування віртуальних активів - тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися особам до яких застосовані санкції визначені цією Постановою, належним їм майном (або таким, що знаходиться під контролем такої особи) – віртуальними активами;
2) блокування активів - тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися особам до яких застосовані санкції визначені цією Постановою, належним їм майном (або таким, що знаходиться під контролем такої особи),
3) стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
4) обмеження операцій з придбанням чи реалізації віртуальних активів особам до яких застосовані санкції визначені цією Постановою, усіма суб’єктами (юридичними і фізичними особами) в межах юрисдикції України;
5) заборона обміну віртуальних активів, що належать, або що знаходиться під контролем осіб, до яких застосовано санкції згідно з цією Постановою, на інші віртуальні активи;
6) повна заборона вчинення правочинів щодо віртуальних активів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цією Постановою;
7) блокування правочинів щодо віртуальних активів в історії транзакцій блокчейну яких міститься запис щодо належності особам, до яких застосовано санкції згідно з цією Постановою;
8) заборона обміну віртуальних активів, власниками яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цією Постановою на національну валюту України та іноземні валюти;

9) блокування транзакцій (грошових переказів та платежів) щодо віртуальних активів в історії транзакцій блокчейну яких міститься запис щодо належності особам, до яких застосовано санкції згідно з цією Постановою;
10) блокування транзакцій (грошових переказів та платежів) від третіх осіб на користь осіб до яких застосовано санкції, у разі обміну, сплати штрафних санкцій у національній чи іноземній валюті, припинення зобов’язання відступним, припинення зобов’язання заліком зустрічних однорідних вимог, припинення зобов’язань співпадінням боржника і кредитора, у разі якщо віртуальні активи що були або є предметом правочину, в історії транзакцій блокчейну містять запис щодо належності особам, до яких застосовано санкції згідно з цією Постановою.

Прийняття Постанови сприятиме зменшенню реальних та потенційних загроз національним інтересам, інформаційній безпеці, суверенітету і  територіальній цілісності України, запобіганню ухиленню від раніше введених санкцій. Виявлені і заблоковані на виконання цієї Постанови активи, можуть бути використані для відновлення України.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial