Вступили в силу зміни до Модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю

Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 387 від 25 квітня 2023 року «Про внесення змін до Модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю»
 

27 липня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 387 від 25 квітня 2023 року «Про внесення змін до Модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю». Про це повідомляє «Судово-юридична газета» з посиланням на першоджерело.

Даною постановою було внесено зміни до Модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності».

  • Пункт 32 Модельного статуту ТОВ викладено у новій редакції:

загальні збори учасників можуть розв'язувати будь-які питання діяльності Товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів Товариства.

  • Пункт 37 викладено в такій редакції:

“37.У разі смерті особи, яка діяла як одноосібний виконавчий орган (голова колегіального виконавчого органу) Товариства, набуття такою особою правового статусу зниклої безвісти за особливих обставин, виконувачем обов’язків до обрання в установленому порядку іншої особи стає заступник одноосібного виконавчого органу (член колегіального виконавчого органу, який є найстаршим за віком), якщо така посада відсутня або вакантна, - головний бухгалтер Товариства, якщо посада головного бухгалтера Товариства відсутня або вакантна, - працівник Товариства з найвищою заробітною платою, нарахованою за останній повний календарний місяць, що передує місяцю, в якому відповідна особа померла або набула правового статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин.

Якщо двом або більше працівникам Товариства за відповідний місяць нараховано однакову заробітну плату, виконувачем обов’язків стає той із них, який є найстаршим за віком.

Якщо особа, на яку покладається виконання обов’язків одноосібного виконавчого органу (голови колегіального виконавчого органу) Товариства, відмовляється від виконання обов’язків за зазначеною посадою, виконувачем обов’язків одноосібного виконавчого органу (голови колегіального виконавчого органу) стає наступна за нею особа (відповідно до переліку осіб, визначених в цьому пункті), яка погодилася взяти на себе виконання відповідних обов’язків.

Виконувач обов’язків зобов’язаний невідкладно повідомити учасникам Товариства про смерть особи, яка діяла як одноосібний виконавчий орган (голова колегіального виконавчого органу) Товариства, або набуття нею правового статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин.”

  • Також уточнено порядок визначення вартості правочину.

Згідно з новою редакцією розмір значного правочину та правочину, щодо вчинення якого є зацікавленість, визначається не станом на кінець попереднього кварталу, а відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial