Відбулося публічне громадське обговорення питання необхідності удосконалення правового регулювання діяльності на ринку азартних ігор.
 

28 січня 2022 року в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) відбулося публічне громадське обговорення питання необхідності удосконалення правового регулювання діяльності на ринку азартних ігор, а саме  розроблення законопроєкту щодо удосконалення правового регулювання діяльності на ринку азартних ігор.

За час функціонування легального ринку азартних ігор та виконання КРАІЛ владних повноважень, наданих Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», було виявлено ряд прогалин і проблемних питань як у самому Законі, так і неузгодженості з іншими законами України, дотичними до сфери організації і проведення азартних ігор.

Під час обговорення були також окреслені основні вектори роботи над майбутнім законопроєктом, а саме:

   • удосконалення ліцензування у сфері організації та проведення азартних ігор;
   • підвищення ефективності державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор;
   • упорядкування питань сертифікації грального обладнання;
   • посилення правових механізмів щодо мінімізації проявів ігрової залежності (лудоманії) тощо.

Представники організаторів азартних ігор та громадських об’єднань грального бізнесу активно долучилися до обговорення та окреслили спектр проблем, з якими стикається бізнес під час виконання вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», та врегулювання яких найбільше потребує ринок азартних ігор.

Підбиваючи підсумки зустрічі, Олексій Ботезат зазначив, що з метою налагодження ефективної роботи над законопроєктом КРАІЛ закликає громадськість до діалогу та чекає на обґрунтовані пропозиції від учасників для їх подальшого вивчення та обговорення.

Здійснюючи державне регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей надала роз’яснення щодо механізму організації та взаємодії учасників азартних ігор.

Хто є учасниками азартної гри?

Азартна гра – це гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що в подальшому дає тільки можливість отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості.

Участь в азартній грі – це:

   • вид розваг,
   • можливість отримати певні емоції.

Організатор азартних ігор:

   • надає розважальну послугу,

Гравець, як отримувач послуги:

   • здійснює оплату шляхом внесення ставок.

Виграш слід розцінювати як:

   • випадковий приз, але аж ніяк не спосіб заробітку.

Що ж потрібно зробити для того, щоб азартні ігри принесли задоволення, а не розчарування?

Організатор азартних ігор повинен мати відповідну ліцензію на право здійснення діяльності на території України.

З метою забезпечення високого рівня якості організації азартних ігор, прозорості їх проведення, дотримання прав гравців Законом України від 14 липня 2020 року № 768-ІХ визначено суворі вимоги до суб’єктів господарювання, які бажають працювати у цій сфері.

Наявність ліцензії свідчить про те, що суб’єкт господарювання:

   • відповідає вимогам Закону,
   • має можливість та право проводити діяльність у сфері азартних ігор,
   • має обов’язок вживати всіх заходів задля дотримання прав гравців.

На території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:

1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Актуальна інформація про організаторів азартних ігор, які отримали ліцензію і мають право здійснювати діяльність з організації та проведення певного виду азартних ігор та лотерей розміщена на вебсайті КРАІЛ.

Обов’язковою умовою участі в азартних іграх є:

   • реєстрація гравця, яка передбачає попереднє ознайомлення із правилами участі в азартній грі,
   • надання гравцем своїх персональних даних.

Засвідчення факту ознайомлення з правилам участі в азартній грі, як правило, засвідчує факт укладання договору між організатором азартних ігор та гравцем.

Правила участі в азартній грі містять такі важливі моменти, як:

   • вимоги до гравця,
   • його права та обов’язки,
   • права та обов’язки організатора азартних ігор,
   • порядок внесення ставок,
   • правила гри,
   • умови отримання виграшу,
   • порядок вирішення спорів тощо.

Для реєстрації, гравець зобов’язаний надати свої персональні дані:

   • прізвище, ім’я, по батькові,
   • реквізити та копії документів, що підтверджують особу,

а організатор азартних ігор вправі вимагати надання документів для підтвердження особи гравця, особливо перед виплатою виграшу.

Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей наголошує, що не слід негативно сприймати такі процедури, адже вони спрямовані на:

   • збереження Ваших коштів
   • запобіганню спробам сторонніх осіб вивести гроші.

Зокрема у випадку здійснення гри online, під час виведення коштів оператор може вимагати фото гравця на фоні паспорта чи на фоні переписки (особистого кабінету гравця) на екрані ПК задля впевненості в тому, що саме Ви здійснюєте таку операцію.

З метою недопущення негативних наслідків участі в азартних іграх КРАІЛ затверджено Принципи відповідальної гри, які є обов’язковими для дотримання усіма організаторами азартних ігор.

Так, гравець перед початком гри має право встановити особисті обмеження, а саме:

   • ліміт та кількість ставок,
   • граничні загальну суму
   • час гри.

У доступному місці повинна знаходитись інформація про:

   • дозвільні документи на право організації та проведення азартних ігор,
   • вимоги до гравця,
   • його права,
   • правила участі в азартних іграх,
   • порядок вирішення спорів тощо.

КРАІЛ як уповноважений орган у сфері азартних ігор також:

   • здійснює контроль за дотриманням законодавства,
   • вживає заходів з метою захисту прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян, забезпечення дотримання однакових для всіх гравців умов азартної гри.

У випадку коли Вам не вдалося дійти компромісу з організатором азартних ігор під час вирішення спору, маєте пропозиції або інформацію про порушення, Ви можете подати заяву (скаргу) чи повідомлення до КРАІЛ.

Більш детально про види звернень та порядок їх подання у розділі – Подати звернення.

Одним з основних принципів державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор є боротьба з ігровою залежністю (лудоманією).

Світовий досвід у сфері азартних ігор показує, що крім великої кількості позитивних наслідків легалізації азартних ігор, такі як:

   • встановлення на законодавчому рівні суворих вимог до організаторів азартних ігор,
   • державний нагляд та контроль за дотриманням цих вимог,
   • захисту прав та законних інтересів гравців,
   • створення однакових для всіх гравців умов азартної гри,

в окремих випадках може мати місце прояв ігрової залежності.

Ігрова залежність – це втрата гравцем самоконтролю, нездатність протистояти азарту або припинити гру.

З метою попередження та протидії ігровій залежності Законом та Принципами відповідальної гри зобов’язано організатора азартних ігор дотримуватися певних правил, таких як:

   • ідентифікація гравця та не допуск до гри осіб молодше 21 року, осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх та осіб, у яких виражена ігрова залежність;
   • інформування гравців про шанси на виграш, ознаки ігрової залежності та контакти, за якими можна отримати допомогу в боротьбі з ігровою залежністю.

Також, як зазначалося вище, гравець може встановити особисті обмеження, такі як ліміт та кількість ставок, граничні загальну суму та час гри.

Окрім цього, кожен може подати заяву відносно себе про самообмеження участі в азартних іграх на термін від 6 місяців до 3-х років, а також члени сім’ї гравця можуть подати заяву про обмеження участі в азартних іграх на термін до 6 місяців.

Відомості про особу, якій обмежено доступ до азартних ігор, вносяться до відповідного Реєстру і протягом зазначеного в заяві терміну організатор азартних ігор відмовляє особі в допуску до гри.

Більш детально про порядок подання заяви про самообмеження та заяви про обмеження – у розділі Подати заяву про обмеження участі в азартних іграх.

КРАІЛ прийнято перші рішення про вимоги до осіб, які через вебсайти організовують, проводять чи надають доступ до азартних ігор без відповідних ліцензій, щодо обмеження доступу на (з) території України до таких вебсайтів

За результатом моніторингу мережі Інтернет та проведеного аналізу вебсайтів було зафіксовано факти надання послуг азартних ігор на ресурсах, які не є місцем провадження діяльності ліцензованих організаторів азартних ігор в мережі Інтернет на території України.

Зазначені обставини стали підставною для прийняття на засіданні КРАІЛ 25 січня 2022 року рішень про вимоги до осіб, які через вебсайти організовують, проводять чи надають доступ до азартних ігор без відповідних ліцензій, щодо обмеження доступу на (з) території України до таких вебсайтів. Рішення опубліковані на офіційному вебсайті КРАІЛ.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial