Про окремі норми Закону України «Про акціонерні товариства», що набрав чинності з 01 січня 2023 року

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Одеса) розповідає про окремі норми Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX, що набрав чинності 01 січня 2023 року.
 

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса) розповідає про окремі норми Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX, що набрав чинності 01 січня 2023 року, відповідно до якого:

1.Суттєво змінюється правове регулювання діяльності акціонерних товариств.

2.Визнається таким, що втратив чинність, Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008.

3.Вносяться зміни до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, законів «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про кооперацію», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», «Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послу», «Про кредитні спілки», «Про холдингові компанії в Україні» та інших законодавчих актів України.

В Цивільному кодексі України закріплюються поняття корпоративних прав та корпоративних відносин (стаття 961) та оновлено норми щодо акціонерних товариств, товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Закон також передбачає запровадження механізму обліку часток ТОВ та ТДВ в обліковій системі часток, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів. Учасники ТОВ та ТДВ у будь-який момент мають право прийняти рішення про облік часток товариства в обліковій системі часток або про припинення такого обліку.

Датою початку та припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (частина третя статті 15Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

Статтю 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» доповнено частиною двадцятою, яка передбачає порядок державної реєстрації включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про дату початку обліку/дату припинення обліку часток товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю в обліковій системі часток.

Разом з тим відтепер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

1. Перелік засновників та учасників (крім учасників громадських організацій, акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, частки яких обліковуються в обліковій системі часток, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, благодійних фондів та політичних партій) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія та номер паспорта, якщо засновником є фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновником є юридична особа; відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв’язку з державною реєстрацією (пункт 8 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»);

2. Дата початку обліку/дата припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток (для товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, засновниками або учасниками яких прийнято відповідні рішення) (пункт 82 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).

Також для державної реєстрації припинення акціонерного товариства в результаті його реорганізації після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подається розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (пункт 61 частини чотирнадцятої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).

Законом закріплено обов’язок акціонерних товариств привести свою діяльність, у тому числі статути та внутрішні положення, у відповідність із цим Законом до 31 грудня 2023 року.

Разом з тим Кабінет Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом має забезпечити приведення Модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю у відповідність з вимогами цього Закону.

Закон набрав чинності з 1 січня 2023 року, за винятком положень Закону щодо проведення електронних загальних зборів, функціонування авторизованої електронної системи та щодо внесення змін у Закон України «Про депозитарну систему України», які набирають чинності з 1 січня 2024 року.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial