Принципи опрацювання та критерії аналізу одержаної від СПФМ інформації

Ці Принципи та критерії призначені для врахування у внутрішніх документах Держфінмоніторингу щодо порядку проведення аналізу отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.
 

Принципи опрацювання одержаної від СПФМ інформації

Опрацювання одержаної від СПФМ інформації базується на таких основних принципах:

  • повнота опрацювання інформації;
  • послідовність опрацювання інформації;
  • збереження та захист інформації;
  • контроль за опрацюванням працівниками Держфінмоніторингу інформації;
  • своєчасність та об'єктивність опрацювання інформації;
  • незалежність та невтручання в діяльність СПФМ працівників Держфінмоніторингу під час опрацювання ними інформації;
  • пріоритизація та категорійність обробки інформації з урахуванням ризик-орієнтовного підходу;
  • всебічне використання інформації з єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, автоматизованих, інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних органів державної влади та інших інформаційних ресурсів, передбачених законодавством.

Критерії аналізу одержаної від СПФМ інформації

Під час опрацювання одержаної від СПФМ інформації працівники Держфінмоніторингу проводитимуть вже операційний та стратегічний аналіз.

Під час проведення операційного аналізу працівники Держфінмоніторингу проводять аналіз інформації за такими критеріями, зокрема:

  • економічний сенс та мета фінансових операцій (діяльності);
  • вид активу або форми розрахунку, що використовується під час проведення фінансової операції (діяльності), та сума фінансової операції (діяльності);
  • відповідність фінансової операції (діяльності) задекларованим доходам, характеру та змісту діяльності учасника операції;
  • місцезнаходження, місце проживання або місце перебування учасників фінансових операцій, що проводять фінансову операцію (діяльність), або кінцевих бенефіціарних власників, їх сфера та період діяльності;
  • зв'язки учасників фінансової операції (діяльності) з політично значущими особами, членами їх сім'ї та/або особами, пов'язаними з політично значущими особами;
  • предмет угоди між учасниками фінансової операції (діяльності), а також фінансові інструменти, що використовуються під час проведення фінансової операції (діяльності);
  • коментарі та інша наявна додаткова інформація, отримана від СПФМ та якою володіє Держфінмоніторинг.

Під час проведення стратегічного аналізу працівники Держфінмоніторингу проводять аналіз інформації, зокрема, за такими критеріями:

  • тенденції легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
  • типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
  • повторюваність процесів, які пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
  • область впливу чи розташування явища легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, пов'язаних загроз та вразливостей;
  • щодо руху активів задіяних у легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення;
  • тип використовуваних операцій (діяльності) учасників, залучених у схемах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
  • діяльність пов'язаних учасників фінансових операцій, які використовують професійні мережі відмивання коштів.

Під час опрацювання одержаної від СПФМ інформації працівники Держфінмоніторингу враховують:

  • додаткову інформацію від СПФМ, державних, правоохоронних та розвідувальних органів, підрозділів фінансової розвідки про підозру у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, або вчиненні діяння, визначеного Кримінальним кодексом України як кримінальне правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
  • наявність даних, що свідчать про причетність фінансової операції або сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
  • наявність даних, що свідчать про причетність фінансової операції або учасників фінансової операції (діяльності) до кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;
  • наявність даних про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції" відносно учасників фінансової операції (діяльності) (кінцевих бенефіціарних власників);
  • наявність даних про застосування міжнародних санкцій відносно учасників фінансової операції (діяльності) або їх активів;
  • відомості, отримані від СПФМ, про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, отриману СПФМ у результаті здійснення належної перевірки клієнта;
  • відомості, отримані від СПФМ, щодо відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial