Правила, за якими будуть відбуватись виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу та валютного нагляду під час карантину

Постанова Нацбанку № 145 від 17.12.2021 року “Про особливості здійснення виїзних перевірок у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) під час карантину”.
 

Сьогодні Нацбанк на своїй сторінці опублікував Постанову № 145 від 17.12.2021 року “Про особливості здійснення виїзних перевірок у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) під час карантину”.

Відповідно до статей 7, 15, 44, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 63 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, статті 11 Закону України “Про валюту і валютні операції”, для забезпечення належного безперервного нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного нагляду, нагляду за дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку України, якими запроваджені обмеження щодо проведення операцій, які мають на меті/порушують, сприяють або можуть сприяти уникненню/порушенню обмежень, установлених персональними спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями), у формі виїзних перевірок в умовах карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), та мінімізації можливих ризиків для життя та здоров’я працівників об’єктів перевірки, працівників Національного банку України, Правління Національного банку України постановляє:

   • Уповноваженим Національним банком України на здійснення виїзної перевірки особам [керівник інспекційної групи, його заступник, члени інспекційної групи, які входять до складу інспекційної групи, зазначеному в розпорядчому акті Національного банку України (далі – члени інспекційної групи)] під час карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) (далі – карантин), проводити виїзні перевірки у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного нагляду, нагляду за дотриманням вимог нормативноправових актів Національного банку України, якими запроваджені обмеження щодо проведення операцій, які мають на меті/порушують, сприяють або можуть сприяти уникненню/порушенню обмежень, установлених персональними спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями) (далі – виїзна перевірка), осіб, визначених в пункті 1 частини першої статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, небанківських фінансових установ, їх структурних підрозділів, а також операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинності після введення в дію Закону України “Про валюту і валютні операції” (далі – об’єкт перевірки), відповідно до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Положення № 90), з урахуванням вимог і особливостей, визначених цією постановою.
   • Керівник/заступник керівника інспекційної групи під час карантину зобов’язаний координувати роботу членів інспекційної групи таким чином, щоб забезпечити:
    • а)дотримання членами інспекційної групи під час здійснення виїзної перевірки в приміщенні об’єкта перевірки необхідних запобіжних заходів (використання індивідуальних засобів захисту та антисептиків, дотримання соціальної дистанції);
    • б)мінімально необхідну одночасну присутність членів інспекційної групи в приміщенні об’єкта перевірки;
    • в)обмін інформацією та документами з об’єктом перевірки з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у режимі реального часу або шляхом надсилання захищеними каналами зв’язку;
    • г)проведення зустрічей у режимі відеоконференції та/або телефонного зв’язку, інтерв’ю – у режимі відеоконференції.
   • Керівникові об’єкта перевірки під час проведення виїзних перевірок у період карантину:
    • а)забезпечити дотримання працівниками об’єкта перевірки, які контактують із членами інспекційної групи, необхідних запобіжних заходів (використання індивідуальних засобів захисту та антисептиків, дотримання соціальної дистанції);
    • б)для ефективної роботи членів інспекційної групи в умовах карантину в разі наявності виробничої/технічної можливості забезпечити:
     • віддалений доступ членам інспекційної групи до запитуваних документів та інформації об’єкта перевірки [у вигляді електронних файлів, копій документів у паперовій формі, виготовлених шляхом їх сканування або створення фотокопій, електронних документів, засвідчених кваліфікованим електронним підписом (далі – КЕП) відповідної(их) уповноваженої(их) особи(іб)], з урахуванням тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, або їх надсилання електронною поштою Національного банку України (інформація з обмеженим доступом обробляється за допомогою програмного забезпечення “АРМ-НБУ-інформаційний”), або передавання на змінних носіях інформації;
     • віддалений доступ членам інспекційної групи до систем автоматизації об’єкта перевірки, які використовуються об’єктом перевірки (без права внесення, модифікації, видалення та несанкціонованого копіювання інформації), а також технологічну та консультаційну підтримку з питань функціонування таких систем.
   • Керівник об’єкта перевірки повинен організувати віддалений доступ (у разі можливості надання такого доступу) з дотриманням вимог інформаційної безпеки, установлених нормативно-правовими актами Національного банку України, за технологією, що використовується об’єктом перевірки для віддаленого доступу працівників об’єкта перевірки, з використанням технічних засобів (комп’ютерної техніки) об’єкта перевірки або Національного банку України.
   • Члени інспекційної групи можуть отримати віддалений доступ (у разі надання) з використанням комп’ютерної техніки Національного банку України за умови організації об’єктом перевірки такого доступу через вебінтерфейс та/або шляхом надання доступу до віртуальних/термінальних/фізичних робочих станцій із застосуванням систем контролю за діями привілейованих користувачів у режимах, що не потребують додаткового налаштування технічних засобів Національного банку України.
   • Керівник та/або заступник керівника інспекційної групи, інші працівники Національного банку України, керівники та працівники об’єкта перевірки під час проведення виїзної перевірки мають право:
    • а)проводити зустрічі за наявності технічної можливості в режимі відеоконференції та/або телефонного зв’язку;
    • б)проводити інтерв’ю інспекційної групи з керівниками, працівниками, іншими уповноваженими особами об’єкта перевірки за наявності технічної можливості в режимі відеоконференції.

З повним текстом постанови можна ознайомитись за посиланням https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_17122021_145

Читайте також:

Податкова консультація від Мінфіну: коли заборгованість юридичних осіб та ФОПів визнається безнадійною

З 2022 року контролюючі органи, банки та фінансові компанії повинні інформувати ДПС про володіння резидентами України часткою в іноземних компаніях

Одноразове добровільне декларування

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial