Оприлюднено проект наказу «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків»

В інформації про місце народження та про місце проживання передбачити новий реквізит «Територія територіальної громади (назва територіальної громади)».
 

Необхідність внесення змін до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 № 822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2017 за № 1306/31174 обумовлена змінами у законодавстві.

Проєктом акта передбачається під час надання адміністративних послуг, пов’язаних з реєстрацією фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, надати можливість застосування відображення в електронній формі інформації, що міститься, зокрема, у посвідці на постійне проживання (е-посвідка на постійне проживання), посвідці на тимчасове проживання (е-посвідка на тимчасове проживання), витягу з реєстру територіальної громади.

Для підтвердження інформації про місце проживання (перебування), зареєстроване до набрання чинності Законом № 1871-IX, пропонується, що особа може подавати відомості про місце проживання, що були внесені до:

  • паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки;
  • паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта, або е-паспорта для виїзду за кордон;
  • витягу з реєстру територіальної громади.

Крім того, пропонується у визначених Положенням формах документів таких, як:

  • облікова картка фізичної особи – платника податків
   (далі – Облікова картка);
  • повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі – Повідомлення);
  • заява про зміну даних, що вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта),

в інформації про місце народження та про місце проживання передбачити новий реквізит «Територія територіальної громади (назва територіальної громади)».

Передбачається ведення адресних даних платників податків у контролюючих органах з використанням Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Під час заповнення зазначеного реквізиту слід керуватися наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 № 290 «Про затвердження Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць  та територій територіальних громад» (далі – наказ № 290).

Також проєктом акта передбачається під час оформлення паспорта громадянина України вперше та здійснення ідентифікації особи здійснювати:

  • інформаційну взаємодію між електронними інформаційними ресурсами Державної міграційної служби України та Державної податкової служби України

з метою перевірки реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або інформації про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття зазначеного номера та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому орган).

Таку інформаційну взаємодію пропонується здійснювати згідно з Порядком організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" інформаційних ресурсів».

 Проєкт акта розроблено відповідно до статті 421 глави 1 та статей 63, 70 Податкового кодексу України, Закону № 1871-IX, Постанови № 807-IX, постанов № 911, № 1109, № 1239, № 265, розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 року № 1340-р
«Про затвердження плану заходів із забезпечення впровадження  Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад в діяльності міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади» (далі – План заходів № 1340-р), наказу № 290.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial