Хто належить до осіб, пов’язаних з державою-агресором та які обмеження застосовуються до таких осіб в Україні?

З метою визначення кола осіб, які входять в категорію “осіб, пов’язаних з державою-агресоромˮ проаналізуємо обмеження щодо таких осіб, визначені нормативними документами станом на 01 червня 2022р.
 

В зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, запровадженням 24 лютого 2022 року воєнного стану на всій території України, для забезпечення захисту національних інтересів України та до прийняття і набрання чинності Законом України, яким врегулюються відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, були введені певні тимчасові законодавчі обмеження та мораторії (заборони) щодо взаємодії з  такими пов’язаними з державою-агресором особами.

З метою визначення кола осіб, які входять в категорію “осіб, пов’язаних з державою-агресоромˮ проаналізуємо обмеження щодо таких осіб, визначені нижченаведеними нормативними документами (за станом на 01 червня 2022р.)

І. Постанова Правління Національного банку України №18  від 24.02.2022 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стануˮ.

У пункті 15 передбачено зупинення здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками:

  • резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь,
  • за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь,

за винятком здійснення на території України окремих операцій, перелік яких наведено в зазначеному пункті постанови НБУ №18.

Також, вимогами п.151 заборонено:

1) зарахування коштів на рахунки клієнтів фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих учасниками міжнародних платіжних систем, що здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;

2) приймати в Україні електронні платіжні засоби (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітовані учасниками міжнародних платіжних систем, що здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Згідно вимог п.17, уповноваженим установам забороняється здійснювати будь-які валютні операції:

1) з використанням російських рублів та білоруських рублів;

2) учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;

3) для виконання зобов'язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в Російській Федерації або в Республіці Білорусь.

Винятки щодо поширення заборон, визначених п.17, наведено в пункті 172 постанови НБУ №18.

ІІ. Лист-роз’яснення Національного банку України №25-0005/28443 від 18.04.2022р., "Стосовно питань щодо визначення резидентності Російської Федерації/Республіки Білорусь".

Резидентність осіб для цілей застосування норм постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 №18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” визначається відповідно до вимог Закону України “Про валюту і валютні операції”.

Згідно зі статтею 1 Закону України “Про валюту і валютні операції” визначено, що:

  • фізичні особи-нерезиденти іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України;
  • фізичні особи-резиденти громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за межами України.

Таким чином, нерезиденти, визначені як такі згідно положень Закону про валюту, які постійно проживають в російській федерації/республіці білорусь та тимчасово перебувають на території України, є резидентами російської федерації/республіки білорусь для цілей застосування вимог Постанови № 18.

ІІІ. Постанова Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 року “Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федераціїˮ

Підпунктом 1 пункту 1 постанови НБУ №187 визначено перелік осіб, що віднесені до категорії «особи, пов’язані з державою-агресором». Цією постановою встановлено мораторій (заборону) на:

1) виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або такі особи (далі — особи, пов’язані з державою-агресором):

  • громадяни Російської Федерації;
  • юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;
  • юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

Зазначене обмеження не застосовується до:

  • громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах,
  • та юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, або виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах.

2) відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання особами, пов’язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна;

3) відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов’язаних з державою-агресором, або на користь Російської Федерації.

ІV. Міністерство юстиції України листом-роз’ясненням за №24560/8.1.3/10-22 від 08.03.2022р. визначило перелік документів, які підтверджують проживання на території України на законних підставах.

Міністерство юстиції України, з метою формування єдиної практики застосування положень постанови НБУ №187, визначило перелік документів, які підтверджують проживання на території України на законних підставах і повідомило наступне:

що проживання на території України на законних підставах – це проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають:

  • у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України,
  • або зареєстрували на території України свій національний паспорт,
  • або посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України,
  • або військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України,
  • або посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні (стаття 1 Закону України «Про громадянство України»).

Таким чином, згідно листа-роз’яснення, мораторій (заборона), визначений Постановою НБУ №187 не може бути застосований до:

 1. громадян Російської Федерації, які мають один із наведених вище документів, які підтверджують проживання на території України на законних підставах;
 2. юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно:
  • громадяни Російської Федерації, які мають один із наведених вище документів, які підтверджують проживання на території України на законних підставах;
  • громадяни України та громадяни Російської Федерації, які мають один із наведених вище документів, які підтверджують проживання на території України на законних підставах.

Враховуючи викладене, застосування встановленого Постановою мораторію (заборони) потребує з’ясування наявності або відсутності у відповідного громадянина Російської Федерації документів, які підтверджують його проживання на території України на законних підставах.

 V. Постанова Правління Національного банку України №60 від 23.03.2022 “Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стануˮ .

Згідно пункту 2, Банки України мають право для відкриття фізичним особам - резидентам України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за межами України, фізичним особам-нерезидентам (крім резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь) рахунків виключно з метою придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

VI.  Закон України № 2116-IX прийнятий 03 березня 2022р. ВРУ “Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентівˮ

 Згідно з прийнятим законом (для цілей цього закону), Російська Федерація визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України.

резидентами Російської Федерації вважаються:

  • юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано
  • чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

VII. Лист Державної служби фінансового моніторингу “Щодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану (на заміну рекомендацій від 11.03.2022 року)ˮ від 27.05.2022р.

В цілях виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, зокрема осіб, що причетні до збройної агресії російської федерації до України, рекомендовано використання списків таких осіб, розміщених на:

VIII. Окремо для СПФМ підготовлено та 31.03.2022 р. доведено для внутрішнього використання індикатори ризиковості підозрілих фінансових операцій, які мають на меті підвищити увагу СПФМ при дослідженні та аналізі таких операцій, щоб підтвердити підозри у фінансуванні тероризму.

IX. Державна служба фінансового моніторингу листом від 15.03.2022р. повідомила, що Держфінмоніторинг активізує роботу на міжнародній арені з метою ізоляції Білорусі.

Головою Державної служби фінансового моніторингу України ініційовано звернення до Президента FATF із закликом визнати Былорусыю (РБ), як країну, яка своїми діями здійснює розповсюдження зброї масового знищення та внести її до чорного списку FATF.

Крім того, враховуючи дії РБ, які у відповідності з рядом конвенцій вважаються злочинами тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, Головою Держфінмоніторингу ініційовано звернення до Голови Егмонтської групи та Виконавчого секретаря Егмонтської групи із наполегливим закликом припинити доступ РБ до захищеного каналу зв’язку Егмонтської групи та виключити її із членства в цій організації.

Також повідомила про те, що на постійному контролі Держфінмоніторингу продовжує перебувати питання включення РФ до чорного списку FATF та її виключення із членства у FATF (що було ініційоване листами Служби від 27.02.2022 № 1-вс/210-09, від 04.03.2022 № 3-вс/210-09, від 05.03.2022 № 5-вс/210-09). В рамках посилення позицій України Головою Держфінмоніторингу направлено ряд звернень до депутатів Європарламенту та депутатів Парламентів держав-членів FATF з проханням сприяти подальшому санкціонуванню РФ.

Як перевірити клієнтів на пов'язаність з країною-агресором?

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial