Національний банк зобов’язав банки та небанківські фінустанови у місячний термін з дати закінчення січневого «локдауну» актуалізувати дані про клієнтів, інформацію про яких треба було перевірити по плану з 8 по 24 січня 2021 року.
 

Національний банк зобов’язав банки та небанківські фінустанови у місячний термін з дати закінчення січневого «локдауну» актуалізувати дані про клієнтів, інформацію про яких треба було перевірити по плану з 8 по 24 січня 2021 року.

Пунктом 3 Постанови №1236 період «локдауну» було встановлено з 00 годин 00 хвилин 8 січня 2021 р. до 00 годин 00 хвилин 25 січня 2021 р.

Постановою від 15.02.2021 р. №19, яка набрала своєї чинності з 17.02.2021, Національний банк  зобов’язав банки та фінансові установи в строк не пізніше 30 календарних днів після закінчення періоду, зазначеного в п.3 постанови КМУ від 09.12.2020 р. №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) (далі - постанова КМУ N 1236) вжити:

  1. Заходів з актуалізації даних про клієнтів, передбачених у п. 13 – 17 додатка 1 до Положення про здійснення банками фінмоніторингу №65 (для фінансових установ Положення №107), якщо строк ужиття цих заходів припадає на період з 08 по 24 січня та в банку не було можливості встановити з такими клієнтами контакт.
  2. Додаткових заходів, якщо строк ужиття цих заходів припадав на період з 08 по 24 січня, та наявних у банку документів та/або відомостей було недостатньо для здійснення аналізу та/або прийняття відповідного рішення стосовно окремих фінансових операцій (їх сукупності) згідно з п. 8 додатка 15 до Положення №65 (для фінансових установ п. 10 додатка 14 до Положення №107).

Таким чином, зазначена в постанові № 19 актуалізація даних клієнтів триватиме до 24 лютого. 

Здійснити перевірку клієнта: Сервіс Check√Lists FinAP™

 Хто з клієнтів може потрапити на перевірку?

Як передбачено п. 13 – 17 додатка 1 до Положення №65, банк зобов'язаний забезпечувати актуалізацію даних про клієнта (отриманих та існуючих документів, даних та інформації про нього):

  • не рідше одного разу на рік, якщо ризик ділових відносин з клієнтом є високим;
  • не рідше одного разу на три роки, якщо ризик ділових відносин з клієнтом є середнім;
  • не рідше одного разу на п'ять років – в інших випадках за умови відсутності підозр.

Вимоги нової постанови НБУ не поширюються на випадки наявності в банку/установи обґрунтованих підозр, що клієнт раніше надав неправдиву інформацію. В цьому випадку актуалізація та перевірка даних клієнтів проводиться за потреби, без якоїсь граничної дати. 

Оскільки банк зобов'язаний забезпечувати актуалізацію даних про клієнта у випадку:

  • виявлення фактів наявності суттєвих змін у діяльності клієнта (зокрема в разі зміни КБВ, керівника, місцезнаходження юридичної особи, трасту, іншого подібного правового утворення, ФОП);
  • закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів;
  • втрати чинності / обміну ідентифікаційного документа клієнта (представника клієнта);
  • встановлення факту належності клієнта до PEP.

У разі втрати чинності / обміну ідентифікаційного документа клієнта (представника клієнта) банк уживає заходів щодо отримання даних чинного документу та актуалізації даних про клієнта не пізніше шести місяців із дня настання відповідної події. В інших випадках банк уживає заходів щодо актуалізації даних про клієнта не пізніше трьох місяців із дня виявлення відповідного факту / настання події.

Для клієнтів, які не підтримують ділових відносин з банком або не здійснюють подальших разових фінансових операцій на значну суму (за наявності попередньої разової фінансової операції на значну суму), протягом останніх шести місяців до настання подій, зазначених у пунктах 14, 15 додатка 1 до Положення, банк проводить актуалізацію даних про клієнтів у день їх наступного звернення до банку та/або до моменту ініціювання ними проведення фінансових операцій.

Разом з тим, банк у своїх внутрішніх документах банка з питань ПВК/ФТ може передбачити й інші випадки здійснення актуалізації даних про клієнта.

Що ж до додаткових заходів, то до них може бути віднесено, зокрема, витребування додаткових документів та/або відомостей, що стосуються фінансової операції або діяльності клієнта), але не пізніше двох місяців із дня відбору/виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій, та з обов'язковим фіксуванням дати отримання відповідних документів та/або відомостей.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial