НБУ у січні застосував до п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія), а також вимог валютного законодавства в січні 2023 року застосував до п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.
 

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія), а також вимог валютного законодавства в січні 2023 року застосував до п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Про це регулятор повідомив на своєму сайті.

Застосовано такі заходи впливу:

1) штраф у розмірі 82 500,00 грн за порушення вимог:

  • частин першої, другої статті 7 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ (далі – Закон № 361-ІХ). Порушення полягає в нездійсненні установою належного застосування ризик-орієнтованого підходу;
  • абзацу першого частини першої статті 8 Закону № 361-ІХ, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії;
  • частини першої статті 14 Закону № 361-ІХ, що полягає в несупроводженні установою як суб’єктом первинного фінансового моніторингу, що надає фінансові платіжні послуги платнику (ініціатору платіжної операції)/послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), платіжних операцій/переказів інформацією про платника (ініціатора платіжної операції/переказу коштів);
  • пункту 2 додатка 14 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107. Порушення полягає в невикористанні установою системи автоматизації процесів фінансового моніторингу з метою виявлення фінансових операцій з активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, порогових фінансових операцій, індикаторів підозрілості фінансових операцій;

2) анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Захід впливу застосовано за систематичне порушення установою вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, а саме порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ, пункту 26 розділу ІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (полягає в ненаданні на запити інспекційної групи Національного банку повної/достовірної інформації, документів/копій документів), після застосування Національним банком до установи трьох заходів впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії протягом 2022 року;

3) письмове застереження за порушення вимог частини другої статті 6 Закону України “Про валюту і валютні операціїˮ, що полягає в порушенні умов та порядку торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України, які визначені у пункті 17 розділу IV Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 1 (далі – Положення № 1), а саме в невизначенні у внутрішніх документах установи про організацію і порядок здійснення валютно-обмінних операцій порядку установлення курсів купівлі, продажу іноземних валют;

4) письмове застереження за порушення вимог абзацу другого підпункту 2 пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 “Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39ˮ (далі – Постанова № 165). Порушення полягає в незабезпеченні обладнання приміщення структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю, що має забезпечувати наявність у відеоматеріалах інформації про найменування установи/структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор;

5) письмове застереження за порушення вимог:

  • підпункту 7 пункту 31 розділу ІV Положення № 1 у частині відсутності в доступному для огляду клієнтами місці у структурному підрозділі установи копії ліцензії/витягу з реєстру осіб, яким видано ліцензію на здійснення валютних операцій;
  • підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165. Порушення полягає в незабезпеченні обладнання приміщення структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів з технічними можливостями надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення позапланової виїзної перевірки доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу;
  • порушення вимог пункту 1 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу;

6) штраф у розмірі 51 000,00 грн за порушення вимог пункту 27 розділу IV Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (далі – Правила № 120), та пункту 15 додатка 6 до Правил № 120, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу.

7) Національний банк також застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових установ за порушення ними порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі. До однієї установи застосовано штраф у розмірі 2 000 000,00 грн, до іншої - письмове застереження.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial