НБУ анулював одну ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг

Національний банк України застосував захід впливу у вигляді анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
 

Національний банк України застосував захід впливу у вигляді анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Про це регулятор повідомляє на своєму сайті.

Захід впливу застосовано за систематичне порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія), а саме порушення

  • вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-ІХ),
  • пункту 26 розділу ІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.06.2020 №90

(полягає в ненаданні на запити інспекційної групи Національного банку повної/достовірної інформації, документів/копій документів), після застосування Національним банком до установи трьох заходів впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії упродовж 2022 року.

Таке рішення ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 09 січня 2023 року та набрало чинності з 10 січня 2023 року.

Крім того, Національний банк застосував до установи захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 82 500,00 гривень за порушення вимог:

  • частин першої та другої статті 7 Закону № 361-ІХ, що полягає в нездійсненні установою належного застосування ризик-орієнтованого підходу;
  • абзацу першого частини першої статті 8 Закону № 361-ІХ, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії;
  • частини першої статті 14 Закону № 361-ІХ, що полягає в несупроводженні установою як суб’єктом первинного фінансового моніторингу, що надає фінансові платіжні послуги платнику (ініціатору платіжної операції)/послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу), платіжних операцій/переказів інформацією про платника (ініціатора платіжної операції/переказу коштів);
  • пункту 2 додатка 14 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107, що полягає в невикористанні установою системи автоматизації процесів фінансового моніторингу з метою виявлення фінансових операцій з активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, порогових фінансових операцій, індикаторів підозрілості фінансових операцій.

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial