Національний банк у лютому застосував до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Про це повідомляє пресслужба регулятора
 

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія), а також вимог валютного законодавства в лютому 2023 року застосував до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Про це регулятор повідомив на своєму сайті.

Застосовано такі заходи впливу:

  • штраф у розмірі 64 621 972,50 грн за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу, про що свідчить порушення вимог:
  • абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ від 06 грудня 2019 року № 361-IХ (далі – Закон № 361-IХ). Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, а також у відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;
  • абзацу другого частини другої статті 7 Закону № 361-IХ в частині невиконання банком обов’язку здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, притаманних його діяльності, документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків, притаманних його діяльності (ризик-профіль суб’єкта первинного фінансового моніторингу);
  • підпункту 4 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 “Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуˮ (далі – Постанова № 65), пунктів 17, 18 розділу ІІ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65). Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язку щодо забезпечення у строк до 30 червня 2021 року налаштування та запровадження системи автоматизації1, що має забезпечувати автоматизацію здійснення процесів, передбачених підпунктами 9, 10, 11 пункту 18 розділу ІІ Положення № 65;
  • пункту 4 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ, підпункту 2 пункту 2 Постанови № 65, що полягає у неналежному та несвоєчасному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;
  • пункту 2 частини шостої статті 14 Закону № 361-IХ2, пункту 12 додатка 16 до Положення № 65 в частині незабезпечення проведення онлайн-моніторингу та подальшого моніторингу інформації про платника переказів коштів з метою виявлення випадків відсутності інформації, неповної інформації, беззмістовної інформації або заповнення даних з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи;
  • частин першої та другої статті 7 Закону № 361-IХ в частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, враховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу;
  • пунктів 22, 23 додатка 1 до Положення № 65 в частині невідображення/невідповідності зазначеної в анкеті клієнта інформації, отриманої/отриманій банком за результатами належної перевірки клієнтів, у тому числі актуалізації даних про клієнта та вжитих посилених заходів належної перевірки;
  • письмове застереження за порушення вимог підпункту “бˮ пункту 11 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ в частині порушення строку надання іншої, не зазначеної в підпункті “аˮ цього пункту, додаткової інформації на запит спеціально уповноваженого органу;

До трьох небанківських фінансових установ – штрафи в розмірі 1 700,00 грн до кожної установи за порушення вимог пункту 1 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ, що полягає в неналежному виконанні установами обов’язку стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу;

П’ятьом небанківськім фінансовом установам – письмове застереження за порушення вимог (пуктів) постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 “Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39ˮ (далі – Постанова № 165) в частині незабезпечення обладнання окремих структурних підрозділів установи системою технологічного відеоконтролю, яка має забезпечувати, зокрема:

  • обов’язкову реєстрацію та архівацію відеосигналу із зони робочого місця працівника структурного підрозділу установи, який здійснює операції із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі – працівник структурного підрозділу установи), зони клієнтів біля робочого місця працівника структурного підрозділу установи та входу/виходу клієнтів до/з приміщень установи/структурного підрозділу строком не менше ніж 14 діб;
  • технічну можливість надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення позапланової виїзної перевірки доступу до перегляду даних відеоархіву, надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу;
  • наявність у відеоматеріалах інформації про найменування установи/структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор;

Повне товариство – штраф у розмірі 51 000,00 грн за порушення вимог пункту 27 розділу IV Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (далі – Правила № 120), та пункту 15 додатка 6 до Правил № 120, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу.

Національний банк також застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових установ за порушення ними порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі.

Заходи впливу застосовано у вигляді штрафів у розмірі: 330 410,00 грн та 233 740,00 грн.

Довідково:

Система автоматизації – комплексна інтегрована система автоматизації процесів фінансового моніторингу, яка може складатися з кількох окремих систем або підсистем, які забезпечують функціонування належної системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення банку.

 Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial