Мінфін оприлюднив проект Наказу щодо оновлення Положення про форму та зміст структури власності

Запропонована проєктом наказу форма структури власності надасть можливість юридичним особам подавати її до ЄДР в електронній формі
 

Міністерство фінансів України на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомило про оприлюднення проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163» (далі – проєкт наказу) для отримання зауважень та пропозицій.

Проєкт наказу розроблено з метою виконання вимог статті 51 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та запровадження ефективного механізму відображення юридичними особами своєї структури власності та, як наслідок, наповнення Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) достовірними відомостями про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, підвищення якості даних у ЄДР.

Проєктом наказу пропонується внести зміни до наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021 №163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.06.2021 за № 768/3639, якими передбачається встановити форму, зміст структури власності юридичної особи та вимоги до її заповнення.

Запропонована проєктом наказу форма структури власності надасть можливість юридичним особам подавати її до ЄДР в електронній формі та здійснювати програмним забезпеченням ЄДР автоматизовану перевірку структури власності та відомостей про кінцевих бенефіціарних власників. Проєкт наказу та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України (https://www.mof.gov.ua) у рубриці «Проекти регуляторних актів для обговорення/Проекти регуляторних актів для обговорення у 2023 р.» розділу «Законодавство».

 

Як вказано в документі «Аналіз регуляторного впливу до проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163», за нормами частини першої статті 1 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361) структура власності – документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ), у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність КБВ.

Наказом Мінфіну від 19.03.2021 № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.06.2021 за № 768/36390 (далі – наказ № 163), визначено форму та зміст структури власності, яку юридична особа має в обов’язковому порядку надавати державному реєстратору.

Водночас 29.12.2022 набрав чинності Закон України від 06.09.2022 № 2571-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» (далі – Закон № 2571), яким внесено зміни та доповнення до Закону № 361 та Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755), зокрема запроваджено:

 • спрощення подання інформації про КБВ та структуру власності юридичними особами, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);
 • механізм перевірки достовірності інформації про КБВ та структуру власності;
 • посилено відповідальність за неподання / недостовірне подання юридичною особою відомостей про КБВ та структуру власності.

Окрім того, норми Закону № 361 доповнено статтею 51, відповідно до положень якої:

 • юридичні особи повинні мати інформацію про КБВ або його відсутність та структуру власності;
 • зобов’язані підтримувати відомості про КБВ та структуру власності юридичної особи в актуальному стані та подавати інформацію про КБВ або про його відсутність та структуру власності для внесення до ЄДР у порядку, визначеному Законом № 755;
 • форма та зміст структури власності юридичної особи встановлюються положенням, яке затверджує Мінфін за погодженням з Мін’юстом, крім осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Національний банк України і НКЦПФР;
 • форма та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, встановлюються Національним банком України;
 • форма та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР, встановлюються НКЦПФР за погодженням з Мінфіном.

Законом № 2571 норми частини третьої статті 7 Закону № 755 доповнено пунктом 61 , відповідно до якого програмне забезпечення ЄДР має забезпечувати пошук взаємозв’язків у структурі власності юридичної особи між всіма особами, які прямо або опосередковано володіють такою юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами (всіма засновниками (учасниками) юридичної особи та кожної особи у кожному ланцюзі володіння корпоративними правами юридичної особи), візуалізацію всіх прямих та непрямих зв’язків.

Тобто, з огляду на нові вимоги Законів № 755 та № 361, необхідно вжити заходів, зокрема, щодо забезпечення можливості подання відповідними юридичними особами структури власності до ЄДР в електронній формі, яка дозволить подавати таку інформацію у машиночитабельних форматах і здійснювати автоматизовану перевірку таких даних програмним забезпеченням ЄДР.

Також Законом № 2571 внесено зміни до пункту 4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361, відповідно до яких: юридичні особи подають інформацію про КБВ та структуру власності протягом шести місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму та зміст структури власності і методологія визначення юридичною особою КБВ, але не раніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Відповідно до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2571 Кабінету Міністрів України необхідно забезпечити набрання чинності підзаконними нормативно-правовими актами, що випливають із цього Закону.

Водночас запровадження ефективної процедури розкриття юридичними особами інформації про КБВ та структуру власності є складовою міжнародних зобов’язань України, зокрема рекомендації Висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі стосовно забезпечення відповідності законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) та виконання Україною умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та ЄС як Кредитором щодо Інструменту надання підтримки Україні на 2023 рік (макрофінансова допомога +) на суму до 18 мільярдів євро, підписаного 16.01.2023.

Так, згідно з Планом-графіком виконання Україною умов вказаного Меморандуму передбачено зобов’язання щодо удосконалення нормативноправової бази у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму шляхом розробки відповідного вторинного законодавства та досягнення прогресу в розвитку інституційної спроможності щодо бенефіціарної власності. Водночас для забезпечення відповідності національного законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей стандартам FATF необхідно імплементувати вимоги Двадцять четвертої Рекомендації FATF «Прозорість та бенефіціарна власність юридичних осіб», якою, зокрема, передбачено, що країни мають забезпечити наявність адекватної, точної та своєчасної інформації про бенефіціарну власність та контроль юридичних осіб, яку або доступ до якої можуть оперативно отримати компетентні органи.

У зв’язку з тим Міністерство фінансів України підготувало проєкт наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163» (далі – проєкт наказу), положення якого передбачають затвердити форму та зміст структури власності відповідних юридичних осіб, які б забезпечили можливість подання структури власності до ЄДР в машиночитабельному форматі і дозволили здійснювати автоматизовану перевірку таких даних програмним забезпеченням ЄДР.

Врегулювання зазначених питань не може бути здійснено за допомогою:

 • ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;
 • чинних регуляторних актів, оскільки чинне Положення про форму та зміст структури власності, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 № 163, не містить норм, передбачених Законами № 361, № 755, та відповідно не дає змоги виконати вимоги, встановлені цими Законами.

Основним механізмом для розв’язання визначеної проблеми є прийняття регуляторного акта та фактична реалізація його положень. Прийняття регуляторного акта забезпечить:

 • виконання умов для набуття членства в ЄС шляхом прийняття нормативно-правових актів, які імплементують в національне законодавство вимоги стандартів FATF;
 • виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та ЄС як Кредитором для отримання макрофінансової допомоги шляхом удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;
 • удосконалення механізму здійснення верифікації КБВ юридичних осіб, зазначених у ЄДР, у тому числі шляхом віднесення обов’язку встановлення КБВ;
 • прозоре відображення юридичними особами своєї структури власності та, як наслідок, наповнення ЄДР достовірними відомостями про КБВ юридичних осіб;
 • підвищення якості даних у ЄДР, що зі свого боку матиме позитивний вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін, підвищить довіру до даних ЄДР та покращить бізнес-клімат у країні.

Читайте також:

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial