Експертний висновок щодо Законопроєкту №6320: проєкт Закону частково відповідає цілям Угоди про асоціацію та положенням зазначених актів права ЄС

Опублікований експертний висновок щодо відповідності міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб (законопроєкт №6320 друге читання)
 

На сайті Верховної Ради України опублікований висновок додаткової експертизи КМУ (Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України) від 12.08.2022р. до проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб (законопроєкт №6320 друге читання) з чотирма додатками та наведено постатейний порівняльно-правовий аналіз до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу реєстр.  №6320 друге читання

У висновку зазначено, що за результатами порівняльного аналізу проект Закону відповідає положенням:

  • Директиви 2017/1132 в частині: перевірки відомостей Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (пункт (33) преамбули); відомостей про юридичну особу, які мають міститись в Єдиному державному реєстрі (стаття 14(г)(іі) та стаття 14(е)); доповнення переліку підстав для відмови у державній реєстрації (стаття 11);
  • Директиви 2015/849 в частині вимог до інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб (пункти (13)     та (14) преамбули, стаття 30(1)); державної реєстрації змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (стаття 14(5)); розголошення інформації компетентним органам (стаття 39); притягнення осіб до відповідальності за порушення норм закону (статті 58, 59).

В той же час, положення п. 3 ч. 3 статті 6 законопроекту щодо внесення відомостей про іноземців та осіб без громадянства не узгоджуються з пунктом 14 Преамбули Директиви 2015/849 щодо необхідності здійснення належної перевірки, а також, без належної перевірки держави-члени не можуть гарантувати, що інформація буде точною, як цього вимагає стаття 30 Директиви.

Відповідно, у висновку зазначено: «Беручи до уваги зазначене вище, проект Закону частково відповідає цілям Угоди про асоціацію та положенням зазначених актів права ЄС.»

Нагадаємо, що в редакції, прийнятій в першому читанні  проєкт №6320 мав назву «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу». Назва законопроєкту, запропонована головним комітетом в остаточній редакції змінилась на: «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб»

Також нагадаємо, що експертний висновок щодо відповідності міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу (реєстр. № 6320 від 18.11.2021) надавався у відповідь на звернення Голови Комітету Д.О. Гетманцева від 9 серпня 2022 р. № 04-32/10-2022/131110.

У зверненні Голови Комітету Д.О. Гетманцева зазначено: «З огляду на те, що зазначений законопроект вже внесений на розгляд Верховної Ради України та запланований до розгляду на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України, відповідно до підпункту 2 пункту 5 Постанови Верховної Ради України "Про деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції" від 29.07.2022 № 2483-IX просимо підготувати та до 11.08.2022 надати Комітету експертний висновок Кабінету Міністрів України щодо відповідності міжнародноправовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) вищезазначеного законопроекту»

Читайте також:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial